Η Μονάδα Καρδιοχειρουργικής ασχολείται με την επιστήμη της Καρδιοχειρουργικής ενηλίκων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα παρακάτω:

Χειρουργική θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής σε συνδυασμό με επέμβαση βαλβίδων.

Χειρουργική καρδιακών βαλβίδων, χειρουργική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας και χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (η ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση ενός ανιόντος ανευρύσματος κατά την αντικατάσταση της αορτής με διατήρηση της αρχικής αορτικής βαλβίδας). Αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο, μέσω μιας ελάχιστα επεμβατικής διαδικασίας (μια χειρουργική τομή μικρότερη από 10 εκ., τόσο στην mini θωρακοτομή όσο και στην mini στερνοτομή), καθώς και με τη βοήθεια της βιντεοσκόπησης, και για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος χρησιμοποιείται ένα ηχοκαρδιογράφημα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας.
Θεραπεία της ισχαιμικής καρδιακής νόσου με τη διενέργεια στεφανιαίας παράκαμψης με πολλαπλά αρτηριακά αγγεία, με ή χωρίς τη χρήση της εξωσωματικής κυκλοφορίας (στην περίπτωση αυτή, η επέμβαση διεξάγεται χωρίς διακοπή της καρδιάς), επίσης μέσω μικρών χειρουργικών τομών (mini θωρακοτομή), επανεπεμβάσεις παράκαμψης στεφανιαίων αγγείων, χρήση τεχνικών αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας και επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας όταν έχει καταστεί ελαττωματική μετά από ισχαιμία της καρδιάς.
Συγγενείς καρδιακές παθήσεις (χειρουργική επέμβαση Μεσοκολπικών Επικοινωνιών) και καρκίνοι που επηρεάζουν την καρδιά. Αυτές οι παρεμβάσεις εκτελούνται μέσω mini θωρακοτομής και βίντεο-υποβοηθούμενης χειρουργικής επέμβασης.
Θεραπεία θωρακικών αορτικών ανευρυσμάτων χρησιμοποιώντας και τις δύο παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές (και οι δύο από τις οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση ενός στεντ που δεν απαιτεί το άνοιγμα του θώρακα).
Η ομάδα έχει επίσης αναπτύξει εκτενή εμπειρία σε μεσο-μακροπρόθεσμη μηχανική κυκλοφορική υποστήριξη, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης (εμφυτεύσιμες ή εξωσωματικές συσκευές (VAD)) για ασθενείς που αναπτύσσουν σοβαρή ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας.