Το Εργαστήριο Κλινικής Ανάλυσης, με άδεια της περιφέρειας της Λομβαρδίας, εκτελεί βασικές και εξειδικευμένες εξετάσεις στα πλαίσια των παρακάτω τμημάτων: Κλινική Βιοχημεία και Τοξικολογία, Αιματολογία και Πήξη, Μικροβιολογία και Ιολογία, Ιατρική Γενετική και Κυτταρογενετική.

Η ποιότητα, η εμβέλεια και η υψηλή εξειδίκευση της απόδοσης είναι εγγυημένα από τον επαγγελματισμό των ειδικών στην Αιματολογία, την Κλινική Βιοχημεία και τη Μικροβιολογία, τον ειδικό βιολόγο στην Κλινική Βιοχημεία, στην Ενδοκρινολογία και την Ιατρική Γενετική, τους βιοτεχνολόγους και τους πτυχιούχους τεχνικούς. Η πρότυπη, τεχνολογικά προηγμένη οργάνωση και η πλήρης μηχανοργάνωση ολόκληρης της αναλυτικής διαδικασίας επιτρέπει στο εργαστήριο να διεξάγει τις δοκιμές εγκαίρως, και με πλήρη ασφάλεια και έλεγχο, τόσο στην ανάλυση όσο και στην αναφορά.

Το Εργαστήριο Κλινικής Ανάλυσης, Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Βιολογίας βασίζεται στη συμβολή των έμπειρων εργαζομένων και στην ύπαρξη πρωτοποριακού εξοπλισμού, που εξασφαλίζει ένα εξαιρετικό επίπεδο παραγωγικότητας. Η κυτταρογενετική μελέτη διεξάγεται χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μικροσκόπια με φθορίζον φως, εξοπλισμένα με σύστημα για απόκτηση και επεξεργασία εικόνων. Η διάγνωση στη μοριακή βιολογία υποστηρίζεται από καινούριες τεχνολογίες, όπως η PCR σε πραγματικό χρόνο, η οποία παρέχει την επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας των ερευνών. Όλες οι αναλυτικές διεργασίες υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο από δύο τουλάχιστον χειριστές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική ασφάλεια κατά την ταυτοποίηση των δειγμάτων και η αξιοπιστία των ληφθέντων αποτελεσμάτων. Η δραστηριότητα αναπτύσσεται σε δύο τομείς: την κυτταρογενετική και τη μοριακή διάγνωση, με τη σειρά της διαιρεμένη σε δύο κλάδους, τον κλάδο των άμεσα διαγνωστικών μολυσματικών ασθενειών και στον κλάδο των γενετικά μεταδιδόμενων ασθενειών.

Τα αποτελέσματα από γενετικές έρευνες που σχετίζονται με την προγεννητική διάγνωση, σε μελέτες περιφερικού αίματος και δερματικού ιστού, συνοδεύονται από τις αναφορές μικροσκοπικών εικόνων του καρυότυπου και / ή του φθορίζοντος in situ υβριδισμού (FISH).