Η Μονάδα Κλινικής Καρδιολογίας ασχολείται με όλες τις πτυχές της καρδιαγγειακής παθολογίας: ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια (στηθάγχη, καρδιακή προσβολή), μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες και υπέρταση είναι οι πιο κοινές πτυχές της καρδιαγγειακής νόσου. Οι δραστηριότητες της Μονάδας περιλαμβάνουν προαιρετική νοσηλεία και Επείγοντα Περιστατικά (πάνω από 30% των ασθενών που φθάνουν στα ΤΕΠ έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα και παραπέμπονται σε ειδικούς), προ-εισαγωγή (όλοι οι ασθενείς που υπόκεινται σε προαιρετικό χειρουργείο εξετάζονται κλινικά και ουσιαστικά) και εξωτερικοί ασθενείς. Οι καρδιολογικές εκτιμήσεις κάνουν χρήση ουσιαστικών μεθόδων (εργομετρία, δυναμική ηλεκτροκαρδιογραφία, ηχοκαρδιογραφία, πυρηνική ιατρική, ακτινολογία, κλπ.), που όλα μαζί με την κλινική εξέταση παρέχουν και βελτιστοποιούν τη διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών. Το Κέντρο Καρδιακής Ανεπάρκειας αναφέρεται επίσης στη μονάδα. Το Κέντρο επιβεβαιώνει ότι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια λαμβάνουν την σωστή διάγνωση και πρόγνωση με μη-επεμβατικές μεθόδους, όπως ηχοκαρδιογραφία, και λειτουργική αξιολόγηση και επεμβατικές μεθόδους, όπως αιμοδυναμικές μελέτες, στεφανιογραφία και ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες. Η θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση: ιατρική θεραπεία συνεχώς προσαρμοσμένη στην κατάσταση του ασθενούς, με πρόγραμμα παρακολούθησης εξωτερικών ασθενών και, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς του Humanitas, χειρουργικές επεμβάσεις.