Η Χειρουργική Μονάδα Μαστολογίας προσφέρει τις πιο κατάλληλες μεθόδους θεραπείας για τα βιολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου του μαστού σε κάθε γυναίκα.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με συντηρητικές μεθόδους – συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης του μαστού και των μασχαλιαίων λεμφαδένων παρά την ασθένεια – και χάρη σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Πλαστικής Χειρουργικής (μέρος της ομάδας φροντίδας του μαστού), δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις αισθητικές πτυχές που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της γυναικείας ακεραιότητας.

Από τις καλοήθεις ασθένειες και τις μικροεπασβεστώσεις μέχρι την ακτινοθεραπεία για τοπικά προχωρημένη νόσο, η Μονάδα ασχολείται με όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τον κλινικό καρκίνο του μαστού. Οι δραστηριότητες στα ιατρεία εξωτερικών ασθενών περιλαμβάνουν κλινική εξέταση του μαστού για ασυμπτωματικές γυναίκες, εξετάσεις με τη χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων, ιατρική διάγνωση της νόσου για συμπτωματικές ασθενείς (με διογκώσεις στον μαστό, εκκρίσεις των θηλών ή πόνο στο στήθος), και παρακολούθηση των χειρουργημένων ασθενών, επιπλέον με μια κλινική αφιερωμένη σε γυναίκες με υψηλό οικογενειακό και κληρονομικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού.

Η επικοινωνία αποτελεί βασική πτυχή της φιλοσοφίας της κλινικής περίθαλψης, της θεραπευτικής φροντίδας και της επακόλουθης παρακολούθησης.

Σε κάθε στιγμή δυσκολίας, η ψυχολογική θεραπεία είναι διαθέσιμη μέσω τηλεφώνου (02.8224.6252) ή μέσω άμεσης συμβουλευτικής.

Οι κύριες καινοτόμες τεχνικές, όπως η ραδιοϊσοτοπικά κατευθυνόμενη χειρουργική, είναι οι μέθοδοι που εκπροσωπούνται ευρέως στο Humanitas. Ειδικότερα, η τεχνική της βιοψίας του φρουρού λεμφαδένα και η ραδιοϊσοτοπικά κατευθυνόμενη τεχνική σήμανσης μη ψηλαφητών βλαβών (ROLL) που επιτρέπει την ταυτοποίηση μη ψηλαφητών βλαβών του μαστού, αποτελούν μέρος της κλινικής πρακτικής και χρησιμοποιούνται για τυποποιημένες διαδικασίες.

Η Μονάδα Μαστολογίας – “Μονάδα Καρκίνου του Μαστού” αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο μοντέλο φροντίδας στον τομέα της υγείας των γυναικών. Το Ευρωπαϊκό μοντέλο επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση του καρκίνου του μαστού, και επιτρέπει την ταχεία μεταφορά των σημαντικότερων νέων της επιστημονικής έρευνας στην κλινική πράξη, καθημερινά. Το βασικό στοιχείο είναι μια πολυεπιστημονική προσέγγιση για την υγεία κάθε ατόμου, βάσει του κλινικού ιστορικού και της μελέτης των κλινικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του όγκου.