Η Μονάδα Αυτόνομων Νευρομυϊκών παθήσεων και Νευροανοσολογίας διεξάγει κλινικές, διαγνωστικές αξιολογήσεις και έρευνα σε νευρομυϊκές παθήσεις και αυτοάνοσες νόσους του νευρικού συστήματος σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο.

Ορισμένες από τις ασθένειες που αξιολογούνται από τη Μονάδα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Ανοσολογο-εξαρτώμενη πολυνευροπάθεια, όπως το σύνδρομο Guillain Barre (GBS)
Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια (CIDP)
Πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια (MMN)
Πολυνευροπάθεια που σχετίζεται με μονοκλωνική γαμμαπάθεια
Παρανεοπλασματικές νευροπάθειες
Μυασθένεια και μυασθενικά σύνδρομα
Η Μονάδα συμμετέχει επίσης στη διάγνωση και θεραπεία της νόσου του κινητικού νευρώνα ή της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS) σε υποψία παρανεοπλασματικής ή ανοσογενέσεως και σκλήρυνσης κατά πλάκας, για την οποία παρέχουν προηγμένες ιατρικές θεραπείες.

Η Μονάδα συμμετέχει σε πολλές θεραπευτικές πολυκεντρικές μελέτες στο πεδίο της δυσαυτονομικής πολυνευροπάθειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σημαντική διαγνωστική προσπάθεια επιτελείται σε ασθενείς που έρχονται από άλλα Ιταλικά κέντρα, που βασίζονται στην υψηλή εξειδίκευση αυτής της μονάδας που αξιολογεί τους ασθενείς στην κλινική, στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας και όντας νοσηλευόμενοι. Η ομάδα πραγματοποιεί εξειδικευμένες εξετάσεις, λειτουργικές αξιολογήσεις, εκτιμήσεις αυτοαντισωμάτων και νευροφυσιολογικές εξετάσεις.

Το εργαστήριο της Νευροανοσολογίας “Giorgio Spagnol” (εργαστήριο αφιερωμένο στον Giorgio Spagnol, ένας λαμπρός νεαρός ερευνητής που πέθανε πριν από μερικά χρόνια) εμπλέκεται επίσης στη δοσολογία των κύριων αντισωμάτων που σχετίζονται με δυσαυτονομικές νευροπάθειες όπως τα MAG, GM1, GD1a, GD1b, GM2 και GQ1b, σουλφατίδια, νευρώνες / παρεγκεφαλίδα για παρανεοπλασματικά σύνδρομα. Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συμφωνία με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας, σε δείγματα που αποστέλλονται από άλλα κέντρα ή συλλέγονται απευθείας στο Κλινικό Ινστιτούτο του Humanitas.