Η Μονάδα Νευρολογίας χρησιμοποιεί μια ομάδα εξειδικευμένων νευρολόγων, αφοσιωμένων στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών του νευρικού συστήματος και των μυών, με την εφαρμογή εθνικών και διεθνώς αναγνωρισμένων κατευθυντήριων γραμμών.

Περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα τμήματα: Νευρομυϊκές παθήσεις και Νευροανοσολογία και Νευρολογία και Μονάδα Επείγοντος Εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η Μονάδα Νευρολογίας είναι ιδιαίτερα υπεύθυνη για:

Εκφυλιστικές ασθένειες του νευρικού συστήματος (ασθένεια Parkinson και παρκινσονικές διαταραχές, νόσος Alzheimer και άνοια, νόσος του κινητικού νευρώνα, αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, παρεγκεφαλιδική ατροφία)
Υπερκινητικά σύνδρομα (τρόμος, δυστονία, χορεία, τικ, μυόκλονος)
Νευρομυϊκές παθήσεις και αυτοάνοσες ασθένειες του νευρικού συστήματος (πολλαπλή σκλήρυνση, νευροπάθειες, μυοπάθειες)
Επείγοντα νευρολογικά περιστατικά και εγκεφαλοαγγειακή νόσος (εγκεφαλικό επεισόδιο, δυστονική κρίση)
Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ορθοστατική υπόταση, νευρογενής συγκοπή, δυσαυτονομία)
Εκτός από τη νευρολογική θεραπεία που εφαρμόζεται στη Μονάδα, έχουν εφαρμοστεί προηγμένα πρωτόκολλα επεμβατικής θεραπείας, σε συνεργασία με άλλες μονάδες:

Ρηχή και βαθιά εγκεφαλική νευροδιέγερση για τη νόσο του Parkinson και για υπερκινητικά σύνδρομα

Έγχυση ντοπαμινεργικών θεραπειών για τη θεραπεία της νόσου του Parkinson
Ινωδόλυση και επείγουσα θρομβολυτική θεραπεία σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Ανοσορυθμιστικές θεραπείες σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του νευρικού συστήματος
Η μονάδα διεξάγει επίσης διαγνωστικές εξετάσεις μέσω νευροφυσιολογικών εξετάσεων (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα, προκλητά δυναμικά, μελέτη του αυτόνομου νευρικού συστήματος), υπερήχων (υπερηχογράφημα Doppler και διακρανιακό υπερηχογράφημα Doppler) και νευροψυχολογικών εξετάσεων (γνωστική και συμπεριφορική αξιολόγηση, ιδιαίτερα σε σχέση με νευροεκφυλιστικές διαταραχές και στην εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων).

Στη Μονάδα υπάρχουν κλινικές αφιερωμένες στις σημαντικότερες νευρολογικές ασθένειες, οι οποίες απαιτούν την συνεργασία εξειδικευμένου προσωπικού, και μπορεί να παρέχει διαγνωστικές συμβουλές και υψηλού βαθμού θεραπευτικές προτάσεις. Οι δραστηριότητες της Μονάδας συνδέονται στενά με εκείνες άλλων μονάδων του Κλινικού Ινστιτούτου του Humanitas, προκειμένου να παράσχουν στον ασθενή μια πραγματική πολυεπιστημονική προσέγγιση στη διάγνωση και τη θεραπεία, που λαμβάνει υπόψη όλες τις ειδικές δεξιότητες που υπάρχουν στο Ινστιτούτο.

Η Μονάδα Νευρολογίας στοχεύει να εξασφαλίσει στον ασθενή ένα υψηλού επιπέδου πρότυπο διάγνωσης και θεραπείας όλων των νευρολογικών ασθενειών, ενώ παράλληλα αναπτύσσει μία μεγάλου εύρους κλινική και μεταγραφική έρευνα που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών.