Η Μονάδα Νευροχειρουργικής ασχολείται με τη διάγνωση και τη χειρουργική αντιμετώπιση μεγάλων διαταραχών του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος. Τόσο η διαγνωστική όσο και η θεραπευτική δραστηριότητα μπορούν να πραγματοποιηθούν στους νοσηλευόμενους όσο και μέσω του τμήματος ημερήσιας νοσηλείας.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη ειδικότερα για τη συμπίεση των νωτιαίων νεύρων (οσφυϊκή δισκοκήλη και αυχενική στένωση, συγγενή και επίκτητη στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, εκφυλιστική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης και / ή μετατραυματικοί όγκοι του νωτιαίου μυελού και δυσμορφικά σύνδρομα, σύνδρομα παγίδευσης νεύρων και όγκοι των περιφερικών νεύρων, σβαννώματα, κλπ.), για πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς όγκους του εγκεφάλου, για εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις (ισχαιμία και εγκεφαλική αιμορραγία), για συγγενείς δυσπλασίες του κεντρικού νευρικού συστήματος (δυσπλασία Chiari, συριγγομυελία κλπ.), για μη φυσιολογική λειτουργία του ΕΝΥ (υδροκέφαλος).

Η ομάδα διενεργεί διαγνωστικές και ολοκληρωμένες νευρολογικές και νευροφυσιολογικές εξετάσεις (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), ηλεκτρομυογράφημα (EMG), προκλητά δυναμικά), και ασχολείται με την αντιμετώπιση των ιατρικών καταστάσεων και την υποστήριξη και παρακολούθηση νευρολογικών και νευροχειρουργικών περιπτώσεων.