Η ομάδα ασχολείται ειδικά με τη διαγνωστική ταξινόμηση των νεφρικών παθήσεων. Ειδικότερα, η ομάδα μελετά οξείες και χρόνιες σπειραματονεφρίτιδες, πρωτοπαθής σπειραματονεφρίτιδα, τις δευτεροπαθείς λόγω συστηματικών παθήσεων όπως συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληρόδερμα, αμυλοείδωση, κρυοσφαιριναιμία, αγγειίτιδα, διαβήτη και ουρική αρθρίτιδα.

Άλλες νεφροπάθειες όπως οι κληρονομικές, οι σωληναριακές-διάμεσες και οι αγγειακές (νεφραγγειοσκλήρυνση) νεφροπάθειες διαγιγνώσκονται επίσης, και αντιμετωπίζονται. Οι βιοψίες δια λεπτής βελόνης πραγματοποιούνται με διαδερμική νεφρική ιστολογική μελέτη με οπτική μικροσκοπία και ανοσοφθορισμό.
Στις δραστηριότητες περιλαμβάνεται επίσης η μελέτη και θεραπεία της πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς υπέρτασης με δυνατότητα παρακολούθησης του ρυθμού με Holter, για συνεχή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης για 24 ώρες. Η μεταβολική μελέτη ασθενών με υποτροπιάζουσα λιθίαση, ακολουθεί συνήθως τον υπολογισμό με κρουστικά κύματα, σε συνεργασία με τη Μονάδα Ουρολογίας.

Στη Νεφρολογική Κλινική και στο τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας γίνεται η κλινική παρακολούθηση γνωστών νεφροπαθειών καθώς και η προκαταρκτική ταξινόμηση νέων ασθενών με νεφροπάθεια, υπέρταση και λιθίαση. Η μονάδα ασχολείται με ασθένειες ιατρικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σύνθετες καταστάσεις και ανεπάρκειες πολλαπλών οργάνων.

Στεροειδή και ανοσοκατασταλτικές θεραπείες για ασθενείς με διάγνωση πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς σπειραματονεφρίτιδας χορηγούνται στο τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας. Επιπλέον, οι γιατροί από τη Μονάδα Νεφρολογίας πραγματοποιούν συνεδρίες αιμοκάθαρσης σε ασθενείς που εισάγονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας ή για γενική καρδιοχειρουργική επέμβαση με οξεία αναστρέψιμη βλάβη της νεφρικής λειτουργίας. Αυτή η θεραπεία χορηγείται διεγχειρητικά μέχρι τη λειτουργική ανάκαμψη της επηρεασμένης νεφρικής ισχαιμίας.

Μονάδα Αιμοκάθαρσης

Τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα επιτρέπουν μια αποτελεσματική και εξαιρετικά ασφαλή αιμοκάθαρση. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει βιοαισθητήρες, συνεχή παρακολούθηση του πλάσματος του ασθενούς και παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, του ποσοστού ύδατος που υπάρχει στο αίμα. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα συμβατικά μηχανήματα, αυτά είναι σε θέση να διαμορφώσουν τη δράση τους σύμφωνα με την πραγματική κλινική εικόνα του ασθενούς.

Εκτός από τον εξοπλισμό στο τμήμα της αιμοκάθαρσης, το Ινστιτούτο διαθέτει φορητό τεχνητό νεφρό για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι βρίσκονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στεφανιαίας φροντίδας. Η μονάδα διαθέτει επίσης ένα σύστημα ψυχολογικής υποστήριξης για τους ασθενείς που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση, το οποίο προσφέρει διατροφικές συμβουλές για το πώς να έχουν μια πιο κατάλληλη διατροφή που είναι υψηλή σε πρωτεΐνες.