Η μελέτη της δράσης κατά την άθληση, η γνώση των μεθόδων κατάρτισης, η βιομηχανική ανάλυση, η γνώση των υλικών, τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι προληπτικοί παράγοντες είναι μερικές από τις σημαντικές πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπίπτουν στην αθλητική τραυματολογία.

Οι τάσεις του πληθυσμού να επιδίδεται σε αθλητισμό αυξήθηκαν εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό εγείρει την ανάγκη για γνώση και θεραπεία πολλαπλών τραυματισμών που μπορούν να προκαλέσουν διάφορα αθλήματα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όπως και σε άλλους τομείς, και στην Αθλητική Τραυματολογία τα οφέλη από τις μελέτες και την έρευνα που εφαρμόζονται σε αθλητές υψηλού επιπέδου μειώνονται, ως αποτέλεσμα όλων των ασθενών με πρακτικές εφαρμογές μεγάλης σημασίας και χρησιμότητας.

Οι τραυματισμοί των μυών και των τενόντων, οι τραυματισμοί των αρθρώσεων, οι ασθένειες και η ολοένα και συχνότερα υποτροπιάζουσα και τραυματική υπερφόρτωση των ιστών των οστών, των χόνδρων και των συνδέσμων, είναι οι περιοχές που ενδιαφέρουν περισσότερο όσους ασχολούνται με τους αθλητικούς τραυματισμούς και την αθλητική τραυματολογία.

Η άρθρωση του γόνατος καταπονείται επίσης ιδιαίτερα, και σε εκείνους που δεν ασκούν αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίοι περπατούν κανονικά και εκείνοι που πρέπει να είναι λειτουργικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο σκελετός, οι σύνδεσμοι, οι μηνίσκοι και τα εκφυλιστικά τραύματα, και οι αποκλίσεις της σπονδυλικής στήλης αντιπροσωπεύουν τις περιπτώσεις που εμπλέκονται παθολογικά.

Η έλευση της αρθροσκόπησης με κλειστές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές έχει αλλάξει την ιστορία της πρόσφατης χειρουργικής γόνατος, καθώς και η εμφάνιση νέων μοντέλων και προσθετικών συσκευών έχει δώσει μεγάλη ώθηση στις χειρουργικές αρθροπλαστικές επεμβάσεις.

Οι ορθοπεδικοί ειδικοί της Μονάδας Ορθοπεδικής Γόνατος και Αθλητικών Τραυματισμών παρέχουν ως υπηρεσία όλες αυτές τις γνώσεις, ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες θεραπευτικές ενδείξεις και καινοτόμες χειρουργικές λύσεις, που κυμαίνονται από αρθροσκοπικές τεχνικές, την επιδιόρθωση του χόνδρου, των τενόντων και των μυών, τη χρήση της βιοτεχνολογίας και προσθετικών υποκατάστατων.