Η Μονάδα Πλαστικής Χειρουργικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, ασχολείται με τη χειρουργική αποκατάσταση με χειρουργικές επεμβάσεις ιστών σε διάφορα σημεία του σώματος, δραστηριότητες που επικαλύπτουν την αισθητική χειρουργική χωρίς να την μειώνουν, και με την επανορθωτική χειρουργική.

Οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνδέονται επίσης με το Πανεπιστήμιο, με έντονες και συχνές συνεργασίες με πολλά ινστιτούτα και σε κλινικές έρευνες, καθώς και με την ύπαρξη της Σχολής Εξειδίκευσης στην Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική και του Τμήματος της Κοσμητικής Μορφοδυναμικής Χειρουργικής ως μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Μονάδα περιλαμβάνουν χειρουργική εκτομή όγκων, επανορθωτικές επεμβάσεις, χειρουργική επιδιόρθωση δυσμορφιών, δυσμορφική θεραπεία, θεραπεία τραυμάτων, θεραπεία ουλών, ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση και ασθένειες που απαιτούν τραχηλο-προσωπική επέμβαση, όπως αυτές που αφορούν το θωρακικό τοίχωμα και το στήθος, το κοιλιακό τοίχωμα και τα άνω και κάτω άκρα.