Το Κέντρο για τη Χρόνια Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου τείνει να παρέχει τις πιο καινοτόμες θεραπείες και στρατηγικές θεραπείας για ασθενείς με αυτές τις ασθένειες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. Το Κέντρο παρέχει επίσης μια πολυεπιστημονική προσέγγιση στις Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (IBD), με τη βοήθεια εξειδικευμένων και ειδικών στον τομέα, καθώς και με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε μια αντικειμενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση από μια βρετανική εταιρεία, την KPMG, η οποία ασχολείται με την παρακολούθηση της ποιότητας των κέντρων αναφοράς. Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2014, το κέντρο μας, μαζί με επτά άλλα κέντρα παγκοσμίως, που είναι κέντρα αναφοράς στην Ευρώπη και τον Καναδά, θεωρήθηκε ως μοντέλο αριστείας μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο για τη συνολική ποιότητα της περίθαλψης. Εκτός από το πολυεπιστημονικό ιατρικό, χειρουργικό και ακτινολογικό προσωπικό, το κέντρο είναι το μοναδικό στον κόσμο, εξοπλισμένο με έναν ψυχολόγο, ειδικό σε χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, μια ένδειξη της ιδιαίτερης προσοχής που δίνουμε στους ασθενείς μας ως σύνολο, με σεβασμό στα συμπτώματα του εντέρου τους.

Ως εκ τούτου, η KPMG κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προδιαγραφές μας πρέπει να ληφθούν ως πρότυπο, μαζί με άλλα κέντρα παγκοσμίως που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, για όλα τα άλλα κέντρα που είναι πρόθυμα να αποτελέσουν αναφορά για τις Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου. Για το σκοπό αυτό, δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τις παραμέτρους της ποιότητας της περίθαλψης, που πρέπει να αξιολογούνται σε όλα τα άλλα κέντρα.

Ο στόχος είναι να παρέχεται στον ασθενή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, “προσαρμοσμένο” για διάγνωση και θεραπεία.

Εκτός από την ιατρική περίθαλψη των ασθενών, το Κέντρο έχει ασχοληθεί με σημαντικές έρευνες για νέες θεραπείες ή νέες διαγνωστικές και / ή θεραπευτικές στρατηγικές. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των συνεχιζόμενων και επερχόμενων κλινικών δοκιμών κατά το 2015. Η συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές υπόκειται σε προκαταρκτική κλινική αξιολόγηση από ειδικό στο Κέντρο.

Το κέντρο διαθέτει επίσης προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία και διαδικασίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της έγκαιρης διάγνωσης και στη συνεχή παρακολούθηση των ενδοσκοπικών και ακτινολογικών δραστηριοτήτων και των δύο ασθενειών, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τεχνικές.

Παράλληλα με τις κλινικές δραστηριότητες, το Κέντρο ασχολείται με τη μελέτη και την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών θεραπειών, κατά των ασθενειών αυτών. Οι μελέτες βασικής επιστημονικής έρευνας που δραστηριοποιούνται στο εργαστήριό μας είναι πολλαπλές και επικεντρώνονται σε διάφορες πτυχές αυτών των ασθενειών, προκειμένου να κατανοήσουν τους μοριακούς μηχανισμούς που τις προκαλούν εξαρχής.

Το Κέντρο προωθεί πολυάριθμα επιστημονικά ερευνητικά έργα και συνεργάζεται με σημαντικά κέντρα παραπομπής σε όλο τον κόσμο. Παίζει ενεργό ρόλο στην παραγωγή διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για την κλινική αντιμετώπιση χρόνιων φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.

Συγκεκριμένα, υπάρχει μία στενή και καθημερινή συνεργασία με το χειρουργικό κέντρο (επικοινωνία με τον: Δρ. Antonino Spinelli): εκτελούνται υψηλού βαθμού, με υψηλή εξειδίκευση επεμβάσεις για χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, με μια λαπαροσκοπική προσέγγιση και καινοτόμα πρωτόκολλα για μετεγχειρητική διαχείριση, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάρρωση μετά την επέμβαση και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής περιόδου, το Κέντρο χρησιμοποιεί νοσηλευτές ειδικευμένους στη διαχείριση των στομιών, για τους ασθενείς που είναι απαραίτητο.

Το Humanitas διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε μια κλινική (σε συμφωνία με το Εθνικό Σύστημα Υγείας) που είναι αφιερωμένη στις IBD (Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου), με την οποία μπορείτε να έρθετε σε επαφή μέσω ηλεκτρονικής κράτησης (πηγαίνετε στη σελίδα) ή επικοινωνώντας με τον αριθμό 02.8224.8282 (διευκρινίστε “πρώτη επίσκεψη στην κλινική KMORB”).

Εγκαίνια της κλινικής IBD στο Humanitas Gavazzeni

Μια κλινική, αφιερωμένη σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, άνοιξε στο Humanitas Gavazzeni στο Μπέργκαμο. Μια φορά την εβδομάδα, ένας γιατρός του κέντρου μας θα είναι διαθέσιμος για να πραγματοποιήσει επισκέψεις και επανεξετάσεις, στο πλαίσιο του καθεστώτος SSN, εντός των θεσμικών ρυθμίσεων.

Οι ασθενείς, που επιθυμούν να υποβληθούν σε εξετάσεις ή χειρουργική επέμβαση για φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, μπορούν να καλέσουν στο 03.5420.4300 (SSN) ή 03.5420.4500 (εταιρικό), αναφέροντας τη λέξη “INTESTINE” ως το όνομα της χειρουργικής επέμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη σχετική σελίδα στην ιστοσελίδα του Humanitas Gavazzeni.