Η Μονάδα Χειρουργικής Οισοφάγου – Γαστρεντερικού ασχολείται με τη χειρουργική και διεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών που πάσχουν από λειτουργικές και οργανικές διαταραχές του οισοφάγου και του στομάχου, όπως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (με οποιαδήποτε επίπτωση, όπως οισοφάγος Barrett), αχαλασία, φάρυγγο-οισοφαγικό εκκόλπωμα (Zenker), και παθήσεις στο πρώτο επιφρενικό εκκόλπωμα και καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του οισοφάγου και του στομάχου (λειομυώματα, στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού, αδενοκαρκινώματα, όγκοι εκ πλακώδους επιθηλίου, καθώς και σπάνια νεοπλάσματα).

Για όλες τις θεραπείες, πραγματοποιείται ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση, όπως υποδεικνύεται από τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, και αυτό το κομμάτι έχει βελτιωθεί με την πάροδο των ετών, μέσω της αναγνωρισμένης εμπειρίας των ειδικών στο Humanitas.

Μεταξύ των εκτελούμενων χειρουργικών επεμβάσεων, η οισοφαγεκτομή και η γαστρεκτομή αντιπροσωπεύουν δύο από τις πιο σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν συντονισμένη πολυεπιστημονική συνεργασία στην αντιμετώπιση τους (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χειρουργική επέμβαση).

Στο Humanitas, η χειρουργική οισοφάγου και γαστρεντερικού βασίζεται σε μια εξειδικευμένη ομάδα που αποτελείται από χειρουργούς, αναισθησιολόγους, φυσιάτρους και φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους και διατροφολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, ανατομοπαθολόγους, ακτινολόγους, ενδοσκόπους και γαστρεντερολόγους, που συνεργάζονται για να πετύχουν την καλύτερη θεραπεία.

Η Μονάδα, σε συνεργασία με άλλες μονάδες, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων για λειτουργικές ασθένειες και καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του οισοφάγου και του στομάχου. Επιπλέον, σε εσωτερικό πλαίσιο ή σε συνεργασία με εθνικά και διεθνή κέντρα σχεδιάζονται και / ή διεξάγονται καινοτόμες κλινικές μελέτες για τον ορισμό νέων χειρουργικών στρατηγικών.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενσωμάτωση των ικανοτήτων σε πολυεπιστημονικό επίπεδο για τη θεραπεία καλοηθών και κακοηθών όγκων (δεδομένης της ενεργού συμμετοχής στο Καρκινολογικό Κέντρο) του ανώτερου πεπτικού συστήματος, με εβδομαδιαίες συνεδρίες αφιερωμένες στον καθορισμό των βέλτιστων στρατηγικών θεραπείας για κάθε ασθενή .