Η αντιμετώπιση παθήσεων του παγκρέατος απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και το έργο μιας ειδικής ομάδας, δεδομένου ότι είναι σχετικά σπάνιες και περιλαμβάνουν σύνθετη διάγνωση και χειρουργική επέμβαση. Η Μονάδα Χειρουργικής του Παγκρέατος στο Humanitas έχει μεγάλη εμπειρία στη θεραπεία νόσων του παγκρέατος και εργάζεται ενεργά με άλλες ειδικές υπηρεσίες του νοσοκομείου (γαστρεντερολογία, ενδοσκόπηση, ογκολογία, ακτινοθεραπεία, ακτινολογία, πυρηνική ιατρική, διαβητολογία, ενδοκρινολογία, ανατομοπαθολογία), για να προσφέρει την κατάλληλη ιατρική τεχνογνωσία και την πιο σύγχρονη τεχνολογία για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την έρευνα αυτών των διαταραχών. Συνεργάζεται επίσης με πολλά άλλα Ιταλικά και ξένα επιστημονικά κέντρα (όπως το Karolinska στη Στοκχόλμη και το νοσοκομείο του St. Vincent στο Δουβλίνο), προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της τεχνογνωσίας στον τομέα της ιατρικής. Η Χειρουργική του Παγκρέατος θεωρείται μία από τις πιο σύνθετες κοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες συνήθως θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Διάφορες επιστημονικές μελέτες κατέδειξαν ότι ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών μετά από χειρουργική επέμβαση στο πάγκρεας, μειώνεται σε κέντρα όπου εκτελούν αυτές τις επεμβάσεις σε τακτική βάση. Το τμήμα Χειρουργικής του Παγκρέατος στο Humanitas εκτελεί περίπου 150 παγκρεατεκτομές ετησίως, με ποσοστό χειρουργικής θνησιμότητας μικρότερο από 2%. Η Μονάδα Χειρουργικής του Παγκρέατος στο Humanitas εκτελεί πρότυπες παγκρεατεκτομές. Έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην εκτέλεση άτυπων επεμβάσεων, εξοικονομώντας το παγκρεατικό παρέγχυμα στην περίπτωση καλοήθων ή χαμηλής κακοήθειας όγκων. Η πλειονότητα των επεμβάσεων πρέπει να πραγματοποιείται με την “παραδοσιακή” χειρουργική τεχνική, δηλαδή με κλασική τομή του κοιλιακού τοιχώματος, λόγω της υψηλής τεχνικής δυσκολίας αυτής της επέμβασης. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η εκτέλεση της επέμβασης λαπαροσκοπικά, με μια μίνι επεμβατική τεχνική, λιγότερο πόνο μετά την επέμβαση και την ίδια αποτελεσματικότητα στην θεραπεία. Η Μονάδα Χειρουργικής του Παγκρέατος στο Humanitas δίνει μεγάλη προσοχή στην περιεγχειρητική διαχείριση (έλεγχος του πόνου, κινητοποίηση, διατροφή κλπ.), υιοθετώντας εμπεριστατωμένα προγράμματα αποκατάστασης σε στενή συνεργασία με αναισθησιολόγους και ειδικευμένους νοσηλευτές.