Η κλινική δραστηριότητα της Μονάδας Χειρουργικής Χειρός καλύπτει ολόκληρη την περιοχή των οστών-αρθρώσεων, των μυών-τενόντων, των νεύρων, των αγγείων, του δέρματος του χεριού και των παθήσεων και διαταραχών του καρπού και εκτελεί τόσο εκλεκτικές όσο και τραυματικές επεμβάσεις.

Η ομάδα χρησιμοποιεί αρθροσκοπική χειρουργική, μικροχειρουργική και προσθετική χειρουργική ως εξελιγμένες χειρουργικές τεχνικές.

Οι ασθενείς παρακολουθούνται από χειρουργούς από την πρώτη επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία και καθ’όλη τη διάρκεια της διαγνωστικής και θεραπευτικής διαδικασίας.

Περισσότερο από το 90% των επεμβάσεων διεξάγονται με βάση των πρωτόκολλων της μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας. Οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, ή όσοι μένουν μακριά από το νοσοκομείο, ή αυτοί που πρέπει να υποβληθούν σε ιδιαίτερα επεμβατικές εγχειρήσεις, νοσηλεύονται για μια ορισμένη περίοδο με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και των αναγκών τους.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση αποτελεί σημαντικό μέρος κάθε θεραπείας. Μια ομάδα φυσιοθεραπευτών χειρός συνεργάζονται μαζί με τους χειρουργούς. Τα πρωτόκολλα αποκατάστασης αρχίζουν την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης και επαναξιολογούνται για κάθε ασθενή. Το αποτέλεσμα της θεραπείας παρακολουθείται συνεχώς και χρησιμοποιείται ως δοκιμασία για τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης.

Η μονάδα ασχολείται επίσης με γενετικές ανωμαλίες που επηρεάζουν τα παιδιά, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις τεχνικές (χειρουργικές και αναισθησιολογικές) όσο και στις οργανωτικές διαδικασίες, παρέχοντας επαρκείς υποδομές υποδοχής και περιβάλλοντος για τους μικρούς ασθενείς.

Τα πρωτόκολλα έρευνας και τα προγράμματα κατάρτισης εκτελούνται συνεχώς εντός της Μονάδας.