Το έργο της μονάδας καλύπτει όλες τις υποειδικότητες της ΩΡΛ τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, υιοθετώντας ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους που επιτρέπουν τη μείωση του χρόνου εισαγωγής στο νοσοκομείο.
Όσον αφορά τους εξωτερικούς ασθενείς, χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της βίντεο-ενδοσκόπησης και της μικροσκόπησης που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση και την αυστηρή επιλογή των ασθενών που προορίζονται για χειρουργική επέμβαση.
Ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός (λέιζερ, μικροϋβριδικός και ενδοεγχειρητικός έλεγχος των κρανιακών νεύρων) χρησιμοποιείται τόσο από την ωτολογική όσο και από την ωτονευροχειρουργική μικροχειρουργική (χρόνια ωτίτιδα, χολοστεάτωμα, ωτοσκλήρυνση, ακουστικό νευρίνωμα, χειρουργική του ιλίγγου, κοχλιακά εμφυτεύματα σε ενήλικες και ημι-εμφυτεύσιμες ψηφιακές προσθέσεις ), και από την λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός και των παραρρινίων.
Μικρο-ενδοσκοπική χειρουργική του νεανικού ινοσαρκώματος και του πρόσθιου κρανιακού βόθρου (συρίγγια ΕΝΥ, νεοπλάσματα κλπ.), κάνουν, επίσης, χρήση αυτού του εξοπλισμού, όπως και η μικροσκοπική χειρουργική της βάσης κρανίου και η χειρουργική των σιελογόνων αδένων. Η μονάδα ασχολείται επίσης με την ογκολογική χειρουργική των όγκων της κεφαλής και τραχήλου, χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική συλλογική αξιολόγηση για την κάθε περίπτωση. Υφίσταται συνεργασία με τη Σχολή Εξειδίκευσης στην ΩΡΛ στο Πανεπιστήμιο της Pavia και με τη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Insubria (Varese).