Ο όρος αιμοσφαιρινουρία υποδεικνύει την παρουσία αιμοσφαιρίνης στα ούρα, μιας πρωτεΐνης αίματος που είναι απαραίτητη επειδή επιτρέπει τη μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, αλλά δεν υπάρχει συνήθως στα ούρα.

 

Τι είδους ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με την αιμοσφαιρινουρία;

Ασθένειες που μπορεί να σχετίζονται με αιμοσφαιρινουρία είναι οι ακόλουθες:

 

 • Αναιμία των βλαστικών κυττάρων
 • Μεσογειακή αναιμία (θαλασσαιμία)
 • Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία
 • Φαβισμός (κυαμισμός)
 • Οξεία σπειραματονεφρίτιδα
 • Μολύνσεις νεφρών
 • Ελονοσία
 • Ασθένεια αιμοσφαιρίνης C
 • Ασθένεια αιμοσφαιρίνης SC
 • Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
 • Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
 • Φυματίωση
 • Καρκίνος νεφρών
 • Εγκαύματα

 

Θυμηθείτε ότι αυτή η λίστα δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις και επομένως συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, σε περίπτωση επιμονής του συμπτώματος.

 

Ποια είναι η θεραπεία για την αιμοσφαιρινουρία;

Η θεραπεία για την αιμοσφαιρινουρία εξαρτάται από την κατάσταση που την προκάλεσε.

 

Πότε είναι πιθανότερο να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας σε περίπτωση αιμοσφαιρινουρίας;

Σε περίπτωση αιμοσφαιρινουρίας, πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, ώστε να εντοπίσει την αιτία και να καθορίσει την καλύτερη θεραπεία.