Η απραξία είναι μια νευροψυχολογική διαταραχή στην οποία ο ασθενής, ενώ δεν έχει παράλυση, αταξία ή άνοια, εμφανίζει προφανή δυσκολία ή αδυναμία εκτέλεσης εκούσιων κινήσεων.
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που επηρεάζονται από αυτή την πάθηση δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της.
Το όνομα προέρχεται από τον ελληνικό όρο “α-πράξη” που σημαίνει “απραξία”.

 

Τι είδους ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με την απραξία;

 

Οι ακόλουθες ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με την απραξία:
Νόσος Alzheimer
Νόσος Parkinson
Εγκεφαλοαγγειακές αλλοιώσεις
Βλάβες του μεσολοβίου
Θυμηθείτε ότι αυτή η λίστα δεν είναι οριστική και συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, σε περίπτωση εμμονής του συμπτώματος.

 

Ποια είναι η θεραπεία για την απραξία;

 

Η θεραπεία για την απραξία βασίζεται κυρίως στην αποκατάσταση (με τη βοήθεια φυσιοθεραπευτών, επαγγελματιών θεραπευτών και λογοθεραπευτών). Μια φαρμακευτική θεραπεία δεν έχει βρεθεί ακόμη για τα συγκεκριμένα συμπτώματα της διαταραχής.
Η απραξία κατατάσσεται στις νευροπαθολογικές ασθένειες και κάποιες λιγότερο σοβαρές μορφές τείνουν να επιλύονται αυτόματα.

 

Πότε είναι πιθανότερο να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας σε περίπτωση απραξίας;

 

Σε περίπτωση σοβαρού τραύματος ή σε οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες ασθένειες (βλέπε λίστα σχετικών ασθενειών) πρέπει να επισκεφθείτε κάπ