Η βλεφαρόπτωση είναι μια ιατρική κατάσταση που συνίσταται σε μερική ή ολική πτώση του άνω βλεφάρου. Μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρη, επηρεάζοντας έτσι και τα δύο μάτια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πάθηση έχει συγγενής προέλευση. Όμως, συχνότερα επηρεάζεται μόνο το ένα μάτι (στην περίπτωση αυτή η κατάσταση θεωρείται “επίκτητη”).
Η επίκτητη μορφή της βλεφαρόπτωσης οφείλεται στην παράλυση ή τον τραυματισμό των μυών και των νεύρων που συνήθως εμπλέκονται στην κίνηση του βλεφάρου.
Οι βλάβες προκαλούνται από διάφορες καταστάσεις όπως: τραύμα, φλεγμονή, γήρανση (γεροντική πτώση ή σχετιζόμενη με την ηλικία), άλλες υπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις (κριθαράκι, χαλάζιο, κεφαλαλγία, εγκεφαλικό, νευρολογικό ή μυϊκό αίτιο, διαβήτης). Η βλεφαρόπτωση μπορεί να υπάρχει σε διάφορους βαθμούς, σε ήπια μορφή ή να καλύπτει πλήρως την κόρη, την ίριδα και άλλα μέρη του ματιού, περιορίζοντας έτσι την όραση.

Τι είδους ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με τη βλεφαρόπτωση;

Οι ακόλουθες ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με τη βλεφαρόπτωση:
Αλλαντίαση
Χαλάζιο

Πονοκέφαλος
Διαβήτης
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Φλεγμονή
Ασθένειες των μυών
Νευρολογικές παθήσεις
Μυασθένεια Gravis
Κριθαράκι
Τραύμα
Θυμηθείτε ότι αυτή η λίστα δεν είναι οριστική και συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, σε περίπτωση εμμονής του συμπτώματος.

Ποια είναι η θεραπεία για τη βλεφαρόπτωση;

Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί η αιτία της βλεφαρόπτωσης, είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε διορθωτική χειρουργική επέμβαση που μπορεί να βελτιώσει τόσο την όραση όσο και την αισθητική πλευρά.

Πότε είναι πιθανότερο να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας σε περίπτωση βλεφαρόπτωσης;
Σε περίπτωση τραύματος ή διάγνωσης μιας σχετιζόμενης ασθένειας (βλέπε κατάλογο σχετικών ασθενειών).