Η δυσγευσία είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αλλοίωση ή εξασθένιση της ικανότητας να αντιλαμβανόμαστε και να διακρίνουμε τις γεύσεις. Η αλλοιωμένη ή η εξασθενημένη ικανότητα αναγνώρισης των γεύσεων μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, όπως: λοιμώξεις του στόματος και της γλώσσας (οι οποίες εμποδίζουν τη γλώσσα να αναγνωρίσει τις γεύσεις), νευρολογικές ασθένειες (που εμποδίζουν τον εγκέφαλο να «αποκωδικοποιήσει» τις γεύσεις σωστά) η αναπνευστική συσκευή, όπως η παραρρινοκολπίτιδα ή η ρινίτιδα (που εμποδίζουν τη μύτη να παίξει το ρόλο της στην αποκωδικοποίηση των γεύσεων).

 

Ποιες ασθένειες μπορεί να συσχετιστούν με την δυσγευσία;

Ασθένειες που μπορεί να συσχετίζονται με τη δυσγευσία είναι οι παρακάτω:

  • Φλεγμονές του στόματος και της γλώσσας
  • Νευρολογικές παθήσεις
  • Ρινίτιδα
  • Ιγμορίτιδα

Να θυμάστε ότι αυτή η λίστα είναι ενδεικτική και συνίσταται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμενουν.

 

Ποια είναι η θεραπεία της δυσγευσίας;

Σε περίπτωση δυσγευσίας, είναι σημαντικό να μάθετε την υποκείμενη αιτία των συμπτωμάτων. Οι θεραπείες εξαρτώνται από την αιτία και διαφοροποιούνται εάν η προέλευση της δυσγευσίας είναι νευρολογική, ή λοίμωξη στο στόμα και τη γλώσσα, ή ρινίτιδα ή ιγμορίτιδα.

Πότε είναι πιο πιθανό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σε περίπτωση δυσγευσίας;
Σε περίπτωση παρουσίας σχετικών ασθενειών (βλέπε κατάλογο σχετικών ασθενειών).