Το αίσθημα ενόχλησης στον όρχι είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την αντίληψη μιας ενόχλησης, δεν είναι πάντοτε εύκολα αναγνωρίσιμη και εξηγήσιμη, και την αισθάνεστε στο επίπεδο του ενός από τους δύο όρχεις. Η αίσθηση της ενόχλησης μπορεί να συνοδεύεται από άλλα σημεία και συμπτώματα, όπως μούδιασμα στους όρχεις και / ή στην περιοχή που τον περιβάλλει, πόνος στον όρχι που μπορεί να εξαπλωθεί στη γύρω περιοχή, ποικίλης έντασης, αίσθημα βάρους στο επίπεδο του όσχεου (ιδιαίτερα μετά από σωματική άσκηση, μετά από μια μέρα ορθοστασίας ή μετά από παρατεταμένη καθιστική θέση), παρουσία μάζας ή πρήξιμο στον όρχι.
Υπάρχουν διάφορες ιατρικές παθήσεις που μπορεί να σχετίζονται με ενόχληση στον όρχι. Αυτές οι παθήσεις μπορεί να είναι: κιρσοκήλη, υδροκήλη, τραύμα και καρκίνος των όρχεων.

Τι είδους ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με ενόχλησης στον όρχι;

Οι ακόλουθες ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με αίσθημα ενόχλησης στον όρχι:
Επιδιδυμίτιδα
Υδροκήλη
Ορχίτιδα
Συστροφή όρχεων
Καρκίνος όρχεων
Κιρσόκηλη
Θυμηθείτε ότι αυτή η λίστα δεν είναι οριστική και συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, σε περίπτωση εμμονής του συμπτώματος.

Ποια είναι η θεραπεία για την αίσθηση ενόχλησης στον όρχι;

Δεδομένου ότι η παρουσία ενός αισθήματος ενόχλησης στους όρχεις μπορεί να έχει διαφορετική προέλευση για διαφορετικές ιατρικές καταστάσεις, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι σημαντικές, καλό είναι να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, για να προσδιορίσετε μια θεραπεία κατάλληλη για την επίλυση της κατάστασης.

Πότε είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας σε περίπτωση ενόχλησης στον όρχι;

Σε περίπτωση ενόχλησης στον όρχι, καλό είναι να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, ειδικά σε περίπτωση ισχυρού τραύματος ή εάν έχετε ήδη διαγνωστεί ή υπάρχει κίνδυνος νόσου που σχετίζεται με αυτή την πάθηση (βλέπε κατάλογο σχετικών ασθενειών).