Η ημιανοπία αντιπροσωπεύει μειωμένη όραση ή τύφλωση, που χαρακτηρίζεται από εξασθένιση του μισού οπτικού πεδίου. Η απώλεια του ήμισυ του οπτικού πεδίου μπορεί να είναι στο δεξί ή το αριστερό ήμισυ (πλευρική ή κάθετη ημιωροπία) ή στο άνω ή κάτω μισό (ύψος ή οριζόντια ημιωροπία).

 

Οι βλάβες στο οπτικό χίασμα (μέρος του νευρικού συστήματος που είναι απαραίτητο για μια σωστή όραση) που προκαλείται από διάφορες παθολογικές παθήσεις (καρκίνος, ενδοκρανιακή αιμορραγία, τραύμα, συμπίεση λόγω παρουσίας καρωτιδικού ανευρύσματος κ.λπ.)

 

Τι είδους ασθένειες μπορούν να συσχετιστούν με την ημιανοπία;

Οι ασθένειες που μπορεί να σχετίζονται με ημιανοπία είναι οι ακόλουθες:

 

  • Καρωτιδικό ανευρύσμα
  • Εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Εγκεφαλική ισχαιμία
  • Μηνιγγίτιδα
  • Τραύμα
  • Όγκος εγκεφάλου
  • Όγκοι της υπόφυσης

 

Θυμηθείτε ότι αυτή η λίστα δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις και επομένως συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, σε περίπτωση επιμονής του συμπτώματος.

 

Ποια είναι η θεραπεία για την ημιανοπία;

Η θεραπεία για την ημιανοπία ποικίλλει, ανάλογα με την υποκείμενη νόσο. Σε περίπτωση εμφάνισης αυτής της διαταραχής, η πάθηση πρέπει να θεωρηθεί ως σύμπτωμα μιας άλλης νόσου και όχι της ίδιας της νόσου. Συνιστάται να επισκεφθείτε έναν ειδικό, ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει μια οφθαλμολογική εξέταση.

 

Πότε είναι πιθανότερο να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας σε περίπτωση ημιανοπίας;

Σε περίπτωση ημιανοπίας, είναι πάντα καλό να συμβουλεύεστε έναν γιατρό ή έναν ειδικό οφθαλμολογίας.