Ο ιατρικός όρος “ονυχομάδηση ” αναφέρεται σε μια διαταραχή που ονομάζεται γενικά “απώλεια του νυχιού”. Ονυχομάδηση είναι η απόσπαση της πλάκας από το μέρος των νυχιών (ή το τμήμα του δέρματος στο οποίο το νύχι σχετίζεται φυσιολογικά) που έχει ως αποτέλεσμα την πτώση του ίδιου του νυχιού. Η αποκόλληση αρχίζει στη βάση του νυχιού και στη συνέχεια προοδευτικά προχωρά στο ελεύθερο περιθώριο του νυχιού, προκαλώντας τον τελικό διαχωρισμό και πτώση.

Γενικά, αυτή η διαταραχή εμφανίζεται δευτερευόντως στην παρουσία διαφορετικών παθολογικών διεργασιών (δερματίτιδα, έκζεμα, αλλεργίες, ονυχομυκητίαση), αλλά μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα τραύματος στο νύχι και παρενέργεια ορισμένων φαρμάκων.

Τι είδους ασθένειες μπορούν να συσχετιστούν με ονυχομάδηση;


Οι ακόλουθες ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με ονυχομάδηση:

• Αλλεργία κατά την επαφή
• Αναιμία
• Δερματίτιδα
• Έκζεμα
• Εμφραγμα μυοκαρδίου
• Ονυχομυκητίαση
• Πέμφιγα
• Σύνδρομο Raynaud
• Τραύμα
Θυμηθείτε ότι αυτή η λίστα δεν εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις και επομένως συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, σε περίπτωση επιμονής του συμπτώματος.

Ποια είναι η θεραπεία για ονυχομάδηση;

 

Οι ασθένειες που σχετίζονται με την ονυχομάδηση είναι πολλές και διαφορετικές. Είναι συνεπώς προτιμότερο να μην προσπαθήσετε να θεραπευτείτε «από μόνοι σας» και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Μόνο η διάγνωση της ιατρικής πάθησης θα αναπτύξει στοχευμένες θεραπείες.

 

Πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας σε περίπτωση ονυχομάδησης;

 

Σε περίπτωση σοβαρού τραύματος ή σε περίπτωση διάγνωσης (ή αν κινδυνεύετε) από σχετιζόμε

νες ασθένειες (βλέπε κατάλογο σχετικών ασθενειών).