Στην Ιατρική, ο όρος “τρίζοντες” αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο οξύ ήχο κατά την αναπνοή λόγω της παρουσίας εμποδίου στους αεραγωγούς. Παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της φάσης της εισπνοής, εάν η απόφραξη βρίσκεται στον λάρυγγα (“συριγμός” και μπορεί να συμβεί με ή χωρίς δυσκολίες στην αναπνοή) και κατά την φάση της εκπνοής, εάν το εμπόδιο βρίσκεται στους βρόγχους (ο “συριγμός” συνήθως είναι θορυβώδης και περιλαμβάνει δυσκολία αναπνοής).
Υπάρχουν διάφορες παθολογίες του λάρυγγα που μπορεί να σχετίζονται με την παρουσία συριγμού: λαρυγγίτιδα, πολύποδες και όγκοι. Ο συριγμός μπορεί επίσης να προκληθεί από άλλες ιατρικές καταστάσεις όπως βρογχόσπασμος, αλλεργικές αντιδράσεις (που μπορεί να προκαλέσουν, για παράδειγμα, οξύ οίδημα της γλωττίδας) και τέτανος. Ο συριγμός προκαλείται συνήθως από πίεση στην τραχεία ή εισπνοή ξένων σωμάτων.
Τα συμπτώματα που μπορεί να χαρακτηρίζουν τους τρίζοντες είναι: αίσθημα “έλλειψης αέρα”, πνιγμονής, κόπωσης, εξάντλησης.

Ποια είναι η θεραπεία για τους τρίζοντες;

Οι ακόλουθες ασθένειες μπορεί να σχετίζονται με τρίζοντες:
Ακμή
Αναπνευστικές αλλεργίες
Αναφυλαξία
Βρογχοκήλη
Λαρυγγίτιδα
Πολύποδες λάρυγγα
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Τέτανος
Τραχειίτιδα
Καρκίνοι λάρυγγα
Θυμηθείτε ότι αυτή η λίστα δεν είναι οριστική και συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, σε περίπτωση εμμονής του συμπτώματος.

Ποια είναι η θεραπεία για τους τρίζοντες;

Δεδομένου ότι οι ιατρικές καταστάσεις που συνδέονται με συριγμό είναι πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους, για να προσδιοριστεί η κατάλληλη θεραπεία, είναι απαραίτητο να εντοπιστεί η ασθένεια που αποτελεί τη αιτία της διαταραχής. Δεν πρέπει να υποτιμάτε την παρουσία συριγμού, η οποία μπορεί να είναι ένδειξη σημαντικών ιατρικών καταστάσεων (τετάνου, νεοπλασιών, αναφυλαξίας κλπ.).

Πότε είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας σε περίπτωση τρίζοντων ήχων;

Στην περίπτωση συριγμού, είναι πάντα καλό να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών.