Η φαρμακολογία είναι η επιστήμη που μελετά τους μοριακούς μηχανισμούς των βιολογικών επιδράσεων των φαρμάκων και άλλων χημικών, συνθετικής ή φυσικής προέλευσης, στα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα.

Πρόκειται για μία διεπιστημονική επιστήμη, μαζί με την κλινική φαρμακολογία, την καρδειαγγειακή φαρμακολογία, την νευροψυχοφαρμακολογία, την φαρμακογεννετική και ούτω καθεξής.

 

Τί κάνει ένας φαρμακολόγος;

Ένας φαμρακολόγος χρησιμοποιεί την γνώση από πολλούς επιστημονικούς κλάδους ειδικά εκείνων της φυσιολογίας, της βιοχημείας, της βιολογίας κυττάρων, και της μοριακής βιολογίας για να λύσει προβλήματα που σχετίζονται με φάρμακα, ορμόνες, ή άλλα χημικά. Ο ειδικός βελτιστοποιεί της θεραπείες των φαρμάκων και παρέχει πληροφορίες για τους φαρμακογενετικούς  δείκτες που μπορούν να προβλέψουν την αποτελεσματικότητα ή την τοξικότητα ενός φαρμάκου, και συμμετέχει σε δραστηριότητες της φαρμακοεπαγρύπνησης και της φαρμακοοικονομίας για να βελτιώσει την ασφάλεια των φαρμάκων και  την βελτιστοποίηση της χρήσης τους για την μείωσω του κόστους.

Ένας φαρμακολόγος μπορεί επίσης να δώσει στον ασθενή πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει όταν παίρνει ένα φάρμακο, τις πιθανές αλληλλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα που μπορεί να παίρνει ο ασθενής, πόσο καιρό παραμένει το φάρμακο στο σύστημα, και πώς εξαλείφεται.

 

Ποιές ασθένειες αντιμετωπίζονται από ένα φαρμακολόγο;

Ένας φαρμακολόγος δεν εστιάζει σε μία συγκεκριμένη ασθένεια αλλά αντίθετα επικεντρώνεται στα φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Ανάμεσα στα φάρμακα με τα οποία ασχολείται συχνότερα ένας γιατρός περιλαμβάνονται τα αντιβιοτικά, τα από του στόματος αντιπηκτικά, τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιεπιληπτικά, τα αντιοιστρογόνα, τα αντιψυχωτικά, τα αντιρετροϊκά, τα αντιϊκά, τα χημειοθεραπευτικά, τα βιολογικά,τα  ανοσοκατασταλτικά και οπιούχα φάρμακα.

Ένας φαρμακολόγος μπορεί επίσης να μελετά τους μοριακούς παράγοντες που εμπλέκονται στον μεταβολισμό και την διακίνηση των φαρμάκων στο σύστημα.

 

Ποίες είναι οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί ένας φαρμακολόγος;

Ανάμεσα στις διαδικασίες που πιο συχνά χρησιμοποιούνται από τους φαρμακολόγους, περιλαμβάνονται η ανάλυση των γενετικών δεικτών, η εξαγωγή DNA, και η στατιστική ανάλυση των παρενεργειών προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες ρίσκου που σχετίζονται με την λήψη των φαρμάκων. Ο ειδικός επίσης χρησιμοποιεί χρωματογραφικές μεθόδους όπως η HPLC που επιτρέπουν τον γιατρό να μελετήσει την απορρόφηση, την κατανομή , τον μεταβολισμό και την εξάλειψη των φαρμάκων, και ελέγχει την θεραπευτική τους χρήση.

 

Πότε πρέπει ένας ασθενής να επισκεφτεί ένα φαρμακολόγο;

Ένας ασθενής πρέπει να επισκεφτεί ένα ειδικό ή γενικό ιατρό, ο οποίος τότε θα συνταγογραφήσει φαρμακολογικά φάρμακα.