Η μιλρινόνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φλεβική στάση και μειωμένη ροή αίματος από την αριστερή κοιλία προκαλώντας συμπτώματα όπως εξασθένιση, δύσπνοια, οίδημα και κοιλιακή δυσφορία. Λόγω των τοξικών επιδράσεων που μπορεί να έχει αυτό το φάρμακο συνήθως δεν χορηγείται για περισσότερο από 48 ώρες.

 

Τι είναι η μιλρινόνη;

 

Η μιλρινόνη είναι ένα φάρμακο με δράση που βασίζεται στην αναστολή του ενζύμου φωσφοδιεστεράση III: η δράση του έχει ως αποτέλεσμα αυξημένα ενδοκυτταρικά επίπεδα κυκλικού ΑΜΡ καθώς και συσταλτικότητα μυοκαρδίου μέσω ιόντων ασβεστίου.

 

Πώς πρέπει να λαμβάνεται η μιλρινόνη;

 

Η μιλρινόνη μπορεί να λαμβάνεται από το στόμα ή με ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή ένεση.

 

Παρενέργειες που σχετίζονται με τη μιλρινόνη

 

Οι συχνότερα αναγνωρισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη μιλρινόνη περιλαμβάνουν κυρίως υποκαλιαιμία, τρόμο και θρομβοπενία.

 

Αντενδείξεις και προειδοποιήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της μιλρινόνης

 

Η θεραπεία με μιλρινόνη δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή απόφραξη των αρτηριών, προβλήματα με καρδιακές βαλβίδες ή άτομα που πρόσφατα έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή. Ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση αυτού του φαρμάκου πρέπει να δοθεί στην περίπτωση ασθενών με διαταραχή του ήπατος ή της νεφρικής λειτουργίας. Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα μελέτες που να αποδεικνύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου σε παιδιά και ως εκ τούτου δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς. Επιπλέον, η χρήση του πρέπει επίσης να αποφεύγεται σε έγκυες και θηλάζουσες μητέρες.