Lebdeća tela u staklastom oku

 

Mušice, poznate u medicine kao ‘’miodesopsija’’ predstavljaju tačkasta ili u vidu niti pokretljiva telašca koja se projektuju na retini, unutar vidnog polja u obliku zasenčenih pruga. Navedene zasenčene promene mogu varirati u obliku (okrugle ili filamentozne), u veličini (manjeg ili većeg dijametra i dužine)i broja.

 

Termin ‘’flotirajuće’’ niti potiče iz grčke reči ‘’myodes’’ koja označava ‘’mušice’’ i ‘’opsis’’ koja označava reč ‘’ vid’’.

 

Flotirajuće niti mog use pojaviti bez ikakvog patološkog procesa ili mogu biti rezultat degeneracije staklastog tela oka.

 

Pokretljiva tela ne smatraju se poremećajem, ali mog udovesti do oštećenja vida.

 

 

Poremećaji koji mogu biti udruženi sa flotirajućim končićima  mogu biti sledeći:

 

 

  • Katarakta
  • Retinalna ablacija
  • Migrena
  • Optički neuritis
  • Retinoblastom
  • Dijabetesna neuropatija

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju flotirajućih tela  ?

 

U poboljšanju i prevenciji ovog oboljenja savetuje se promena svakodnevnog načina života bazirana na ishani bogatoj vitaminima, mineralima, voću i povću. U ovom trenutku definitivni način izlečenja ne postoji. Unos veće količine tečnosti je neophodan., pogotovo u toplijim mesecima.  Ipak je neophodno koncentrisati se na posmatranu sliku, kako bi se omogućilo mozgu da se adaptira i eliminiše niti iz vidnog polja.

 

 

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom?

 

U slučaju postojanja nekih od pridruženih oboljenja, neophodno je konsultovati se sa lekarom.