Ajzenmengerov sindrom je stanje sa kojim se neke osobe rađaju, a koje dovodi do komplikacija izazvanih defektom srca. Ovo stanje se javlja kada postoji otvor između dve srčane pregrade (leve i desne komore), koji omogućava da se krv bogata kiseonikom kreće nepravilnom putanjom, odnosno da se vraća nazad u pluća, umesto da nastavi da se kreće prema ostalim delovima tela. Zbog toga osobe sa ovim poremećajem imaju smanjeno snabdevanje tkiva i organa kiseonikom. I dok nije sasvim jasno da li nedostatak kiseonika sprečava pogoršanje bolesti, Ajzenmengerov sindrom je stanje opasno po život i zahteva odgovarajuće lečenje i medicinski nadzor. Osobama koje imaju teške simptome može biti potrebna istovremena transplantaacija srca i pluća.

 

Simptomi

Znaci i simptomi Ajzenmengerovog sindroma su:

Promena boje kože

Ošamućenost

Otežano disanje

Iskašljavanje krvi

Bol u grudima

Umor

Nesvestica

Glavobolja

Ukočenost ili žmarci u prstima šake i stopala

Veliki, zaokrugljeni nokti na nožnim ili prstima šake

Ubrzan srčani ritam

Šlog

 

Uzroci

Glavni uzrok Ajzenmengerovog sindroma je defekt srca izazvan abnormalnom cirkulacijom krvi. Defekt na srcu dovodi do pojave otvora između dve pregrade srca, čime krv u srcu i plućima nepravilno cirkuliše. Veći protok krvi se vraća u pluća, umesto da se kreće dalje prema ostatku tela, čime se otežava distribucija kiseonika u organizmu.

Srčani defekti koji mogu dovesti do Ajzenmengerovog sindroma:

Defekt ventrikularne pregrade: Otvor (skretanje) koji se javlja u zidu koji odvaja levu komoru od desne, čime dolazi do abnormalne cirkulacije krvi u srcu i plućima  (.

Defekt atrijalne pregrade. Otvor (skretanje) koji se javlja u zidu koji odvaja levu gornju pregradu srca od desne (pretkomore).

Nezatvaranje duktusa arteriozusa. Otvor između plućne arterije koja nosi neprečišćenu krv ka plućima i arterije koja prenosi krv obogaćenu kiseonikom prema ostalim delovima tela (arterija aorta).

Defekt atrioventrikularnog kanala. Veliki otvor koji nastaje u centru srca gde se spajaju zidovi gornjih srčanih pregrada (pretkomora) i donjih srčanih pregrada (komora).

 

Faktori rizika

Faktori rizika koji se povezuju sa nastankom Ajzenmengerovog sindroma su:

Porodična istorija srčanih defekata

Neotkrivanje defekta na vreme kako bi se sprovelo odgovarajuće lečenje

 

Komplikacije

Komplikacije koje se mogu javiti zbog Ajzenmengerovog sindroma mogu biti sledeće:

Srčana insuficijencija: slabljenje srčanih mišića, čime se smanjuje efikasnost pumpanja krvi

Srčani udar: iznenadni, neočekivani gubitak srčane funkcije, disanja i pojava nesvestice

Eritrocitoza: porast crvenih krvnih zrnaca zbog otpuštanja hormona iz bubrega usled nedostatka kiseonika

Cijanoza: smanjenje nivoa kiseonika u krvi zbog nepravilnog protoka krvi kroz srce

Aritmije: having irregular heart rhythm due to thickening of the walls in the heart and low oxygen levels)

Hemoptizija: iskašljavanje krvi zbog povećanog pritiska u plućima i problema sa krvlju

Šlog: blokiranje u krvotoku mozga usled stvaranje trombova u krvi

Krvarenje u mozgu

Rizične trudnoće

Iznenadna smrt

 

Prevencija

Otkrivanje srčanih defekata kako bi se na vreme obezbedio hirurški zahvat koji će pomoći u sprečavanju nastanka Ajzenmengerovog sindroma.