Akutna srčana insufijencija, ili akutno zatajenje srca, je bolest uzrokovana nemogućnošću srca da pumpa dovoljnu količinu krvi za ceo organizam. Srčana insufijencija izaziva akumulaciju tečnosti u plućima, i najčešće se javlja na levoj strani tela kao posledica srčanog udara.

Kao posledica akutne srčane insufijencije načešće nastaje edem pluća. Srce ne može da pumpa dovoljnu količinu krvi da opskrbi celo telo, i to kompenzuje povećanim krnim pritiskom. Nedovoljna zapremina krvi u krvotoku dovodi do nakupljanja tečnosti, koja zahvaljujući visokom pritisku probije zidove kapilara u plućnim alveolama. Ukoliko se ne otkrije na vreme, edem pluća može biti opasan po život pacijenta.

Snaga pumpanja srca određuje se merenjem ejekcione frakcije. Vrednost ejekcione frakcije iskazuje se u procentima, i predstavlja odnos udarnog volumena i zapremine leve srčane komore na kraju dijastole, tj. opuštanja. Vrednosti ispod 50% ukazuju na srčanu insufijenciju.

 

Uzroci

Akutna srčana insufijencija najčešće se javlja kod pacijenata koji pate od hroničnih oboljenja srca, kao i kod pacijenata sa znatno oslabljenim srcem. Na primer, upala pluća pojačava rad srca, što može izazvati akutnu insufijenciju, pogotovo kod pacijenata sa slabo razvijenim ili oštećenim srčanim komorama.

Drugi uzroci akutne srčane insufijencije mogu biti:

·         Infarkt miokarda, tj. srčani udar

·         Problemi sa srčanim zaliscima

·         Infektivni endokarditis

·         Aritmija

·         Blokada atrioventikularnog čvora

·         Tahikardija

·         Ukočenost srca od povišenog krvnog pritiska

·         Ejekciona frakcija niža od 50%

Akutna srčana insufijencija uglavnom se odnosi na levi deo srca. U retkim slučajevima može se javiti u desnom delu srca, i to samo ako nastane krvni ugrušak koji začepi plućnu arteriju.

 

Simptomi

Simptomi akutne srčane insufijencije se javljaju iznenadno, a može im prethoditi kratak period otežanog disanja ili malaksalosti. Neki od njih su:

·         Gubitak daha

·         Šištanje pluća

·         Iskašljavanje penastog sekreta roze boje

·         Bledilo

·         Pojačano znojenje

·         Anksioznost

·         Intenzivan dugotrajan bol u grudima

·         Bol pri udisanju

·         Iskašljavanje krvi

Ukoliko se ne otkrije na vreme, srčanu insufijenciju je teško lečiti. Teži slučajevi izazivaju drastičan pad krvnog pritiska, koji može imati smrtni ishod.

 

Faktori rizika

Neki od faktora rizika za akutnu srčanu insufijenciju su:

·         Koronarna arterijska bolest

·         Srčani udar

·         Urođene srčane mane

·         Aritmija

·         Povišen krvni pritisak

·         Dijabetes

·         Virusna oboljenja

·         Gojaznost

·         Pušenje

·         Preterano konzumiranje alkohola

Prevencija

Prevencija akutne srčane insufijencije svodi se na prevenciju faktora rizika. Većina faktora rizika može se umanjiti promenama u ishrani i načinu života.