Alergija na lekove

 

Alergija na lekove je neprirodna reakcija imunog sistema na određene lekove. Bilo kakav lek (bilo bez recepta, na recept ili biljni lek) može dovesti do alergijske reakcije, a najčešći simptomi su koprivnjača, osip ili temperatura. Alergija na lekove može da dovede do komplikacija poput alergijskih reakcija, otoka i astme, koji s druge strane mogu da deluju na funkcionisanje nekoliko sistema organa. Veoma je važno napomenuti da alergija na lekove nije isto što i sporedni efekti izazvani lekom. Lečenje alergije na lekove može da obuhvata davanje inekcija i određenih lekova koji pomažu u lečenju zapaljenja i ublažavaju simptome.

 

Simptomi

Među znacima i simptomima alergije na lekove mogu biti:

Svrab kože ili očiju

Osip na koži

Koprivnjača

Temperatura

Otok

Kijanje

Curenje iz nosa

Anafilaktički šok je retko stanje koje ugražava život, a posledica je alergije na lekove koja dovodi do poremećaja u sistemima organa. Među znacima i simptomima anafilaktičkog šoka su:

Bol u stomaku

Mučnina, povraćanje

Konfuzija

Dijareja

Ošamućenost

Koprivnjača

Otežano disanje

Ubrzan puls

Nizak krvni pritisak

Napadi

Gubitak svesti

 

Uzroci

Gotovo bilo koji lek može da dovede do kontrareakcije imunog sistema. Alergijska reakcija može da se javi prvi ili drugi put kada osoba uzima neki lek. Do alergijske reakcije dolazi kada imuni sistem greškom prepoznaje lek kao štetnu supstancu, kao da je reč o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Imuni sistem kao odgovor šalje posebna antitela koja napadaju supstance i hemikalije koje nastaju tom prilikom izazivaju znake i simptome koji se vezuju za alergijsku reakciju.

 

Komplikacije

Moguće komplikacije koje se mogu javiti usled alergije na lekove su:

Astma

Alergijska reakcija opasna po život (anafilaktički šok)

Otok koji se javlja u grlu, na jeziku i plućima i koji otežava disanje

Smrt

 

Faktori rizika

Faktori koji se povezuju sa povećanim rizikom prema alergiji na lekove:

Alergijska reakcija na neki drugi lek

Porodična istorija alergija na lekove

Povećana doza ili dugoročna upotreba nekog leka

Određene bolesti koje se vezuju sa alergijskom reakcijom na lekove (na primer: HIV infekcija)

 

 

Prevencija

Nekoliko preporuka za sprečavanje alergije na lekove su:

Obavestiti zdravstvene radnike o podacima u zdravstvenom kartonu, kako bi se obezbedilo odgovarajuće lečenje

Nošenje medicinske narukvice da bi se u hitnom slučaju obezbedilo pravilno lečenje

Nošenje autoinekcije epinefrina u slučaju da se pojavi nagla alergijska reakcija.