Artritis palca je najčešća forma osteoartritisa koja utiče na šaku. Artritis palca ili artritis bazalnih zglobova, se javlja kada jastučasta hrskavica erodira od susednih krajeva kostiju koji formiraju zglob palca.

Artritis palca može da prouzrokuje bol u šaci, otok, i smanjenu snagu i opseg pokreta. Lečenje artritisa palca može da uključuje mere koje sami donosimo, udlage, lekove ili kortikosteroidne injekcije. Možda nekad bude neophodna operacija.

 

Simptomi

Bol je prvi i najčešći symptom artritisa palca. On se javlja u osnovi palca prilikom hvatanja, stiskanja ili štipanja objekata između palca i kažiprstaili prilikom korišćenja palca prilikom pritiskanja nečega. Bol se može osećati čak i ako se palace ne koristi.

Drugi znaci i simptomi si:

Smanjen opseg pokreta

Otok, ukočenost i osetljivost na dnu palca

Smanjenu snagu prilikom hvatanja ili stiskanja objekata

Uvećanu, koštanu ili vanzglobovnu pojavu na zglobu na dnu palca

 

Uzroci

Artritis palca je obično rezultat neke povrede ili trauma na zglobu. Ljudi takođe razvijaju artritis palca kao dodatak osteartritisu na većim zglobovima.

Obično, bazalni zglob, hrskavica pokriva krajeve kostiju, i tako deluje kao jastuk i dozvoljava kostima da postoji glatko trenje jedne o drugoj. U slučaju artritisa palca, hrskavica koja prekriva krajeve kostiju se ishaba a njena glatka površina ohrapavi. Ovo dovodi do toga da se kosti trljaju jedna o drugu, što dovodi do trenja i oštećenja zgloba.

 

Faktori rizika

Ovi faktori mogu da povećaju rizik artritisa palca:

Ukoliko ste žensko

Imate 40 ili više godina

Neki nasledni uslovi, kao što je labavost ligamenata zgloba i deformisani zglobovi

Povrede bazalnih zglobova, kao što su prelomi i uganuća

Bolesti koje menjaju normalnu strukturu i funkciju hrskavice, kao što je reumatoidni artritis

Neke akivnosti i poslovi koji izazivaju veći pritisak na zglobove

 

Komplikacije

Iako su komlikacije retke, infektcije, povrede krvnih sudova, povrede nerava, stalan bol i deformitet palca se mogu dogoditi nakon operacije.

 

Udlage

Može se koristiti upotreba udlaga radi podrške zglobovima i ograničenje pokreta palca i zgloba.. Udlage pomažu prilikom: smanjenja bola, ohrabrivanja pravog pozicioniranja palca, odmaranja zgloba. Udlaga se može koristiti samo noću, ili tokom dana i noći.

 

Lekovi

Radi smanjenja voda, doktor može da preporuči oralne i topičke lekove, lekove za bol i lekove za smanjenje bola. Kao dodatak tome, mogu se preporučiti i injekcije kad kombinacija anelgetika i udlage nije imala efekta. Operacija je preporučuje kada su drugi tretmani bili neuspešni i kada pacijent ne može da savije ili uvrne palac.

 

Prevencija

Mere brige o samom sebi mogu da pomognu prilikom smanjenja bola i povećanja pokretljivosti. Evo šta može da pomogne:

Izvođenje specijalnih vežbi. Vežbe treba da pokreću palace pokretima koji će omogućiti njegovu celu mobilnost.

Primena toplote ili hladnoće. Ovo će biti od pomoći prilikom ublažavanja otoka i bola i umiriće zglobove.

Izbegavajte stiskanje ruku kada nosite stvari.