Fuzija slabinskih pršljenova predstavlja hiruršku tehniku kojom se povezuju kosti kičme u predelu slabine kako bi se kičma stabilizovala i umanjio bol ili deformitet koji se javlja kao posledica diskus hernije.

Šta je artrodeza slabinskih pršljenova?

Artrodeza slabinskih pršljenova je hirurška procedura koja omogućava sjedinjavanje kostiju slabinskog dela kičme. Slabinski pršljenovi mogu se spojiti koršićenjem implanata od metala, i to čelika ili titanijuma, kao i korišćenjem nemetalnih implanata poput šrafova, kuka, šina ili pločica. Kako bi veza između kostiju postala čvrsta i stabilna, neophodno je uraditi i transplantaciju kosti. Deo kosti koji će se transplantovati uglavnom se vadi iz karlice ili butne kosti. Ukoliko ne postoje uslovi da se kost presadi iz nekog dela tela u slabinske pršljenove, transplanat se može uzeti od donora ili se ugraditi veštačka kost.

Koji pacijenti su kandidati za artrodezu slabinskih pršljenova?

Pacijenti koji pate od nestabilnosti kičme, ili kod kojih je došlo do pojave degeneracije na kičmi mogu se podvrgnuti ovoj operaciji. Pacijenti kod kojih su nestabilnost ili degeneracija nastali kao posledica povrede takođe su kandidati za ovu operaciju.

Da li ova operacija zahteva hospitalizaciju?

Artrodeza slabinskih pršljenova operacija je koja zahteva boravak u bolnici. Slabinskim pršljenovima pristupa se sa prednje strane pravljenjem reza na levom delu abdomena. U nekim slučajevima nije moguće ući kroz levi deo abdomena, i tada se rez previ na sredini trbušne šupljine. Slabinskim pršljenovima može se pristupiti i sa zadnje strane, i to pravljenjem reza na centralnom delu leđa. Ova procedura vrši se pod totalnom anestezijom, i pacijent leži na stomaku u toku trajanje cele operacije. Artrodeza slabinskih pršljenova veoma je dugačka operacija koja iziskuje dug postoperativni oporavak. Hospitalizacija trazje između 2 i 5 dana.

Koje su prednosti artrodeze slabinskih pršljenova?

Pristup slabinskim pršljenovima od napred ima veliku prednost u odnosu na pristup sa zadnje strane jer ne utiče ni na mišiće leđa ni na nerve. Statistika je takođe pokazala da ovaj pristup daje dosta bolje rezultate u odnosu na druge pristupe. Ulaz sa zadnje strane uspešno rešava problem nestabilnosti kičme samo u 60% slučajeva. Najbolji rezultati artrodeze slabinskih pršljenova postižu se kada su prelom ili povreda na kičmi jasno vidljivi ili je u pitanju spondiloiteza.

Da li je fuzija slabinskih pršljenova bolna ili opasna?

Kao i sve operacije, fuzija slabinskih pršljenova nosi određeni rizik. Specijalizacija i isustvo hirurga, kao i opremljenost ustanove u kojoj se vrši operacija veoma su bitni faktori koji određuju uspešnost operacije. Najveći rizik kod ove procedure je odbacivanje presađene kosti. Pored toga, najčešća komplikacija koja se javlja kao posledica ove operacije je dislokacije diska.

Postoji i povećan rizik od stvarnja oštećenja na krvnim sudovima. Ova oštećenja mogu prekinuti dotok krvi u noge, creva ili ureter, a u nekim slučajevima mogu dovesti i do pojave retrogradne ejakulacije kod muškaraca. Drugi rizici koji se javljaju su hernije, oštećenje dijafragme i bubrega, prekidanje nerava, krvarenje ili pojava infekcije.

Pregled

Postoperativni oporavak traje najmanje tri meseca, i često zahteva nošenje korseta kako bi se stabilizovala kičma. Savetuje se izbegavanje fizičke aktivnosti, a fizioterapija i rehabilitacija mogu početi tek nakon tri meseca od operacije.

Standard pripreme

Pacijent se prima u bolnicu dan pred operaciju, i sa sobom treba da ponese sve relevantne rezultate i analize.