Astigmatizam je česta, blaga, i generalno lako lečiva nepravilnost očne krivine. Ovaj defekt može da izazove zamućenje vida i nečist vid. Astigmatizam se javlja kada je prednja površina oka (rožnjača) ili sočivo, unutar oka, ima malo drugačiju površinsku krivinu u jednom smeru od druge. Umesto da budu iste i glatke u svim smerovima, površina može imati  neke delove koji su ravniji ili zakrivljeniji.

Astigmatizam zamagljuje vid na svim udaljenostima. Astigmatizam se obično javlja po rođenju i može se javiti uporedo sa kratkovidošću i dalekovidošću. Obično nema potrebe za bilo kakvom očnom procedurom. U težim slučajevima, uključuju se terapije nošenja sočiva ili operacija.

 

Simptomi

Zanci i simptomi astigmatizma uključuju:

Naprezanje oka

Zamagljen i izmešan vid

Glavobolje

 

Uzroci

Dva dela oka koji fokusiraju slike su rožnjača i sočiva. Kod savršeno-oblikovanog oka, svaki od ovih elemenata ima savršeno glatku zakrivljenost, kao površina glatke lopte. Rožnjača ili sočiva sa takvom zakrivljenožću se savija (prelama) svu svetlost koja dolazi na isti način i pravi slike sa oštrim fokusom u zadnjem delu oka (mrežnjača).

U slučaju kada rožnjača ili sočiva nisu jednako ili glatko zakrivljeni, zraci su nejednako fokusirani. Ovo izaziva grešku u prelamanju. U stvari, astigmatizam je vrsta greške u prelamanju svetlosti.

Kod astigmatizma, rožnjača ili sočiva su zakrivljena oštrije u jednom smeru nego u drugom. Astigmatizam rožnjače se javlja kada rožnjača ima izobličeni oblik, dok se entikularni astigmatizam javlja kada su sočiva izobličena.

I jedna i druga vrsta astigmatizma mogu izazvati zamagljeniji vid u jednom pravcu, ili horizontalno, vertikalno ili dijagonalno.

Astigmatizam se može javiti u kombinaciji sa drugim greškama prelamanja svetlosti, kao što su kratkovidost (miopija) i dalekovidost (hiperopija).

Astigmatizam se mođe javiti jos od rođenja, ili se može javiti posle povrede, bolesti ili operacije. Astigmatizam se ne dobija, niti se njegovo stanje pogoršava čitanjem u lošem osvetljenju, sedenjem preblizo do televizora ili škiljenjem.

 

Faktori rizika

Mala vrsta astigmatizma je veoma česta, a predodređenost za dobijanje astigmatizma je nasledna. Jači oblici astigmatizma se povezuju sa bolestima kao što je keratokonus.

 

Komplikacije

Ako osoba ima astigmatizam samo u jednom oku i ne ispravi ga, može doći do pojave ambliopije (lenje oko).

 

Prevencija

Uobičajeni oblici astigmatizma se ne mogu sprečiti. Vođenje brige o oku može smanjiti mogućnost pojave astigmatizma usled povrede rožnjače.