Atelektazija je potpuni ili delimični kolaps pluća ili plućnog krila koji nastaje kada se male vreće sa vazduhom (alveole) unutar pluća ispumpaju. To je jedna od najčešćih komplikacija nakon operacije. Atelektazija je jedna od mogućih komplikacija drugih respiratornih problema, uključujući cističnu fibrozu, udisanje stranih tela, tumori pluća, tečnost u plućima. Jaki oblik astme i povrede grudi.

Atelektazija može biti ozbiljna jer smanjuje količinu kiseonika koja je dostupna u telu. Količina plućnog tkiva zahvaćenog atelektazijom varira u zavisnosti od uzroka. Lečenje zavisi od uzroka i ozbiljnosti kolapsa. Znaci i simptomi takođe variraju.

 

Simptomi

Može se desiti da ne postoje očigledni simptomi atelektazije. Međutim, neki od njih su:

Brzo, plitko disanje,

Teškoće prilikom disanja (dispnea)

Kašalj

Niska temperatura

 

Uzroci

Atelektaziju može biti izazvana blokiradom vazduha (opstrukcijom) ili pritiskom izvan pluća (neopstruktivno).

Skoro svi pacijetni koji se operišu, imaju neku vrstu atelektazije od anestezije, koja menja dinamiku protoka vazduha u plućima, apsorpciju gasova u pritiske, koji svi zajedno izazivaju neki stepen kolapsa malih vreća sa vazduhom (alveolama). Posebno je zastupljeno posle operacije ugradnje bajpasa.

Opstruktivna atelektazija može biti izazvana blokadom vazdušnih prolaza (bronhija) kao što je gomilanje sluzi, strano telo, suženje glavnih prolaz ausled bolesti, tumor ili krvni ugrušak.

Mogući uzroci neopstruktivne atelektaze uklučuju: povedu, efuziju plućne maramice, pneumoniju, pneumotoraks, grebanje plućnog tkiva i tumor.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik od atelektazije uključuju:

Svako stanje koje se utiče na normalno kašljanje, prozevanje i uzdisanje

Prevremeni porođaj, ako pluća nisu dovoljno razvijena;

Oštećena funkcija gutanja, posebno kod starijih- gomilanje sekreta u plućima je jedan od glavnih izvora infekcija;

Bolest pluća, kao što je astma,bronhijektaza ili cistična fibroza.

Vezanost za krevet, sa stalnim promenama položaja.

Operacija grudi ili stomaka

Skorija anestezija

Plitko disanje

Slabost disajnog mišića

Starost

Prekomerna gojaznost.

 

Komplikacije

Sledeće komplikacije s emogu javiti usled atelektaze:

Nizak nivo kiseonika u krvi (hipoksemija),

Oštećenje pluća

Pneumonija

Prestanak disanja,

 

Prevencija

Da biste smanjili rizik od atelektazije:

Budite oprezni sa sitnim predmetima koje deca mogu da progutaju, prestanite sa pušenjem

Dišite duboko

Ako morate da ostanete u krevetu, menjajte položaj i pokušajte da se krećete i hodate.