Nepravilni i ubrzani rad srca koji često izaziva slabu cirkulaciju krvi u telu naziva se atrijalna fibrilacija. Tokom atrijalne fibrilacije, gornje dve srčane šupljine (pretkomore) pulsiraju haotično i nepravilno, neusklađeno sa donjim šupljinama (komorama) srca. Simptomi atrijalne fibrilacije uključuju slabost, preskakanje srca izadihanost.

Atrijalna fibrilacija se može javiti i nestati, ali moguća je i ona koja se me prekida i zahteva terapiju. Iako atrijalna fibrilacija sama po sebi nije opasna po život, to je ozbiljno medicinsko stanje koje zahteva brzo reagovanje. Može dovesti do komplikacija. Atrijalna fibrilacija može dovesti do stvaranja krvnih ugrušaka u srcu koji mogu da pređu u druge organe i dovedu do ishemije (blokade protoka krvi).

 

Simptomi

Neki ljudi sa atrijalnom fibrilacijom nemaju nikakve simptome i nisu ni svesni ovog stanja, ali simptomi uključuju:

Slabost

Preskakanja

Smanjenu sposobnost za vežbanje

Umor

Nesvestica

Vrtoglavica

Zbunjenost

Bol u grudima

Zadihanost

Atrijalna fibirilacija može biti: povremena, stalna i trajna.

 

Uzroci

Atrijalna fibrilacija se javlja kada dve gornje srčane šupljine (pretkomore) osete haotične električne signale. Grupa ćelija koje se zovu sinusni čvor u gornjoj desnoj šupljini stvara signal koji putuje prvo kroz pretkomore a onda kroz prolaz koji spaja gornje i donje šupljine (atrioventrikularni čvor). Oni se sakupljaju, ispumpavaju krv iz pretkomora u komore ispod, gde se signal šalje za sakupljanje komora, koje ispumpavaju krv dalje u telo

Kod atrijalne fibrilacije, gornje šupljine srca (pretkomore) osete haotične električne signale i počinju da drhte, kao rezultat toga javlja se ubrzani i nepravilni ritam srca (od 100 do 175 otkucaja u minuti) u poređenju sa normalnim opsegom (60 do 100)

 

Mogući uzroci atrijalne fibrilacije uključuju:

Srčani udar

Visok krvni pritisak

Bolest koronarne arterije

Abnormalni srčani zalisci

Urođene srčane mane

Preaktivna štitasta žlezda  i druga neuravnoteženost

Izloženost stimulantima, kao što su lekovi, kofein ili duvan, ili alkohol

Sindrom bolesnog sinusa- nepravilna funkcija prirodnog kontrolora brzine rada srca

Bolesti pluća

Prethodna operacija srca

Virusne infekcije

Prestanak disanja u snu

Stres usled pneumonie, operacije ili drugih bolesti

 

Faktori rizika

Neki faktori mogu povećati rizik od dobijanja atrijalne fibrilacije

Oni uključuju:

Starost

Bolest srca

Visok krvni pritisak

Druga hronična stanja

Unošenje alkohola

Prekomerna gojaznost

Istorija bolesti

 

Komplikacije

Ponekad atrijalna fibracija može dovesti do komplikacija kao što su mođdani udar ili otkazivanje srca.

 

Prevencija

Praktikovanje zdravog života može smanjiti rizik od bolesti srca, pa:

Izbegavajte pušenje

Hranite se zdravo

Povećajte fizičku aktivnost

Održavajte zdravu kilažu

Ograničite ili izbegavajte kofein i alkohol

Koristite lekove sa oprezom, kako neki lekovi protiv prehlade i kašlja mogu sadržati stimunlante koji mogu ubrzati rad srca

Smanjite stres, pošto jak stres i bes mogu da dovedu do problema sa ritmom srca

Vlažite kožu najmanje dva puta dnevno.