Avaskularna nekroza (osteonekroza) nastaje kada koštano tkivo odumre zbog manjka dotoka krvi. To može dovesti do malih pukotina u kostima i na kraju kolapsa kostiju.

Ako je kost slomljena ili je zglob iščašen, protok krvi do određenog dela kosti može biti prekinut, pa time  i ishrana kosti. Avaskularna nekroza se povezuje i sa dugotrajnom upotrebom steroidnih medikamenata i prekomernim unosom alkohola

Svako može dobiti avaskularnu nekrozu. Međutim najčešća je kod ljudi između 30 i 60 godina starosti. Uzmite u vidu da kod ovog relativno mladog doba, nekroza može imati ozbiljne posledice.

 

Simptomi

Mnogi ljudi nemaju nikakve simptome u ranoj fazi avaskularne nekroze. Kako se stanje pogoršava, oštećeni zglob može boleti samo ako je pod nekom težinom. Zglob može boleti čak i tokom ležanja.

Može se javiti blag ili jak bol i oni se javljaju postepeno. Bol od avaskularne nekroze kuka, može se javiti na preponama, butini ili zadnjici. Pored kuka, najčešće zahvaćeni delovi su rame, koleno, šaka i stopalo. Kod nekih ljudi se javlja avaskularna nekroza u oba kuka i oba kolena.

 

Uzroci

Avaskularna nekroza se javlja kada je protok krvi do kostiju prekinut ili smanjen. Smanjeni dotok krvi može biti izazvan:

 

Povredom zgloba ili kosti

Naslagama masti u krvnim sudovima

Nekim bolestima

Međutim, kod nekih ljudi sa avaskularnom nekrozom, nepoznat je uzrok prekidanja dotoka krvi.

 

Faktori rizika

Faktori rizika od dobijanja avaskularne nekroze uključuju:

Povredu

Korišćenje steroida

Prekomerni unos alkohola

Korišćenje bifosfonata

Neke terapije sa lekovima

 

Medicinska stanja povezana sa avaskularnom nekrozom uključuju:

Pankreatitis

Dijabetes

Gaučerova bolest

HIV/AIDS

Sistemski lišaj

Srpastoćelijska anemija.

 

Komplikacije

Ako se ne leči, avaskularna nekroza se pogoršava tokom vremena. Na kraju kost bude toliko oslabljena da otkaže ili se polomi. Usled avaskularne nekroze kost izgubi svoju glatkost, što može dovesti do artritisa

 

Prevencija

Da bi se smanjio rizik od avaskularne nekroze i popravilo zdravlje, osoba treba da:

Smanji alkohol. Prekomerno alkoholisanje je faktor broj jedan za dobijanje avaskularne nekroze.

Održavajte nivoe holesterola niskim. Male čestice masnoće su najčešći blokatori dotoka krvi u kostima.

Nadgledajte korišćenje steroida. Recite doktoru ukoliko ste u prošlosti ili sada koristili velike doze steroida. Oštećenje kostiju usled steroida se pogoršava sa čestim korišćenjem steroida.