Blokada grane snopa je stanje u kome postoji poremećaj električnog provođenja impulsa u srcu. Poremećaj se može javiti u prolazu koji šalje električne impulse do leve ili desne strane donjih šupljina (komora). blokada grane snopa izaziva nedovoljan protok krvi kroz krvotok usled nedovoljnog pumpanja krvi. Iako ne postoji posebna terapija za blokadu grane snopa, stanja kao što su bolest srca mogu biti uzrok blokade i moraju biti lečena.

 

Simptomi

Kod većine ljudi, blokada grane snopa ne mora da izazove nikakve simptome. Međutim, u nekim slučajevima, znaci i simptomi se mogu javiti. Oni uključuju:

Padanje u nesvest

Osećaj nesvestice

 

Uzroci

Promene električnih impulsa u provodnom sistemu srca mogu izazvati blokadu ili oštećenje jedne ili obe grane snopa. Uzrok blokade se može razlikovati u zavisnosti od toga da li je leva iili desna grana zahvaćena.

Blokada leve grane snopa: bolest srca, oslabljeni srčani mišić, bakterijska infekcija srčanog mišića ili visok krvni pritisak.

Blokada desne grane snopa: abnormalnost srca, srčani udar, bakterijska infekcija srčanog mišića, visok krvni pritisak, krvni ugrušak u plućima.

 

Faktori rizika

Faktori koji su povezani sa povećanim rizikom blokade grane snopa uključuju:

Starenje (češća je kod starijih)

Probleme sa zdravljem (visok krvni pritisak ili bolest srca)

 

Komplikacije

Komplikacije kod bulimije mogu uključiti

Usporeni rad srca

Nesvestice

Odlaganje postavljanja pravilne dijagnoze zbog uticaja električnih aktivnosti srca

Iznenadna smrt usled srčanog udara

 

Lečenje

U većem broju slučajeva, osobe sa blokadom grane snopa nemaju nikakve simptome i ne zahtevaju nikakvo lečenje. Međutim, ako se stanje pogorša, doktor može predložiti:

Koronarnu angioplastiju: procedura u kojoj se proširuju blokirane ili sužene srčane arterije

Resinhronizacija srca: procedura koja se koristi kako bi se obe strane srca držale u istom ritmu tako što se ugradi aparat sličan pejsmejkeru sa trećom žicom koja je povezana sa levom stranom srca.

Pejsmejker: medicinska naprava koja se koristi da bi izazvala električne impulse koji su potrebni da bi se srcu vratio normalni ritam.

Lekovi koji se koriste za visok krvni pritisak i da bi smanjili efekat srčanog udara.