Blokada ramena, poznata kao i adhezivni kapsulitis, predstavlja stanje karakterisano ukočenošću i bolom u ramenom zglobu. Simptomi najčešće nastaju postepeno i pogoršavaju se u period od jedne do tri godine.

Rizik za nastanak adhezivnog kapsulitisa povećava se u slučaju da se osoba oporavlja od oboljenja ili tretmana koja prevenira pokretanje ruke kao što je infarkt, mastektomija ili fraktura.

Lečenje adhezivnog kapsulitisa podrazumeva vežbe i medikamentoznu terapiju, kao što su kortikosteroidi i omamljujući lekovi koji se mogu injektirati u zglob capsule. U retkim slučajevima, artroskopska operacija može biti indikovana u cilju olabavljenja capsule zgloba da bi se omogućili adekvatni pokreti.

Adhezivni kapsulitis može recidivirati, ali najčešće u kontralaterlanom zglobu. Retkost je da se adhezivni kapsulits ponovo javi u istom zglobu.

 

Simptomi

Adhezivni kapusulitis tipično nastaje postepeno ii ma 3 stadijuma. Savki stadijum može trajati nekoliko meseci.

Stadijum hlađenja: bilo koji pokret u zglobu ramena izaziva bol i ograničva pokrete u zglobu.

Stadijum zaleđenosti: bol može uminuti tokom ovog stadijuma

Stadijum odmrzavanja: obim pokreta u ramenu se poboljšava. Kod nekih slučajeva, bol se može pogoršati noću i ometati san.

 

Uzroci

Kosti, ligament i tetive koji grade zglob ramena sadržani su u kapsuli vezivnog tkiva. Adhezivni kapsulitis nastaje kada se kapsula istanji i zategne oko zgloba ramena te istovremeno ograničava pokrete.

Tačan etiopatogenetski mehanizam anstanka adhezivnog kapsulitisa je nejasan, ipak stručnjaci veruju da je udružen sa stanjima kao što su dijabetes ili imobilizacija ramena u dužem vremenskom period nakon operacije ili povrede ruke (fraktura).

 

Faktori rizka

Navedeni faktori rizika povećavaju rizik za nastanak adhezivnog kapsulitisa:

Starost: osobe preko 40 godina poseduju povećan rizik za nastanak adhezivnog kapsulitisa

Ženski pol

Produžena imobilizacija ili redukovana pokretljivost: povreda mišića rotatora ramena, prelom ruke, infarkt, oporavak nakon hirurgije.

Sistemske bolesti: dijabetes, hipertiroidizam, hipotiroidizam, kardiovaskularna oboljenja, tuberkuloza, Parkinsonovo oboljenje.

 

Prevencija

Bilo koja povreda koja zahteva produženu imobilizaciju trebalo bi biti kombinovana sa specijalnim vežbama koje pomažu održavanje obima pokreta u ramenu i mogućoj prevenciji nastanka adhezivnog kapsulitisa.