Definicija

Urin predstavlja važan deo sistema za ekskreciju supstanci iz organizma. Žuta prebojenost urina potiče od pigmenta koji se naziva urohrom. Fiziološka boja urina varira od svetlo žute do boje ćilibara u zavisnosti od stepena koncentracije urina. Patološki prebojen urin može biti zamućen, tamniji ili sa primesama krvi.

Postoje mnogobrojni faktori koji mogu uticati na promenu boje urina.  Ovi faktori mogu uključivati prisustvo pigmenata kao i druge supstance porekla određene vrste hrane i medikamenata. Jedne od namirnica koje mogu uticati na prebojenost mokraće jesu bobice, od kojih je najuočljiviji efekat crvene boje porekla malina.

Patološka prebojenost urina može takođe ukazivati na uzročno stanje koje bi trebalo lečiti. Na primer, jarko crvena do braon boja urina može biti znak postojanja oboljenja jetrinog parenhima usled akutnih virusnih infekcija ili ciroze.

 

Simptomi

U zavisnosti od količine unosa tečnosti, kod osobe se mogu javiti promene u prebojenosti urina; što se na dnevnom nivou unese veća količina tečnosti, to će boja urina biti bistrija.Ključni znak patološke boje urina jeste boja ćilibara, koja je uzrokovana teškim stepenom dehidratacije.U određenim slučajevima, boja urina može značajno odstupati od fiziološke te biti crvena, zelena, tamna ili mlečno bela.

 

Uzroci

Osnovni uzroci promene boje mokraće jesu infekcije, oboljenja, medikamenti ili određene vrste namirnica. Individualna reakcija osobe u zavisnosti je od količine unite hrane ili medikamentozne doze, stepena hidratacije i biohemijskih procesa u organizmu.

Roze, crvena ili svetlo braon boja urina može nastati usled stanja kao što su infekcije urinarnog trakta, uvećane  prostate, malignih i benignih tumorskih procesa, cista bubrega. Određena vrsta hrane. Kao što su  repa, kupine i rubarb, kao i određeni lekovi (rifampin – anibiotik u terapiji tuberkuloze) takođe može izazvati diskoloraciju urina.

Narandžasta  boje urina rezultat je dehidratacije, upotrebe laksantnih sredstava ili medikamenata kao što je rimfapin ili varfarin.

Plava ili zelena boja urina mahom je izazvana određenim veštačkim bojama, lekovima ili medicinskim stanjima kao što je familijalna benigna hiperkalcemija. U ređim slučajevima, zelena boja urina može poticati od infekcije urinarnog trakta.

Tamno braon boja urina rezultat je prekomernih fizičkih vežbi, unosa većih količina boranije, određenih lekova, kao i patoloških poremećaja jetre ili bubrega.

Zamagljen ili mlečni izgled urina rezultat je infekcija urinarnog trakta i kalkuloze mokraćnog sistema. U slučaju da je mokraća tamnija nego što je to uobičajeno, najverovatniji uzrok jeste dehidratacija. Previsoka koncentracija određenih supstanci u urinu usled dehidratacije uslovljava njenu tamniju prebojenost.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak patološke boje urina uključuju:

Unos određene vrste hrane koja izaziva diskoloracija urina, kao što su maline, repa i rubarb

Upotreba određenih lekova kao što su rifampin ili varfarin

Ponavljane infekcije urinarnog trakta

Postojanje pozitivne porodične istroije oboljenja bubrega ili bubrežne kalkuloze

Postojanje tumora bubrega ili mokraćne bešike

Starija životna dob (osobe preko 50 godina)

Prekomerna fizička aktivnost

 

Lečenje

Patološki prebojen urin ne zahteva poseban medicinski tretman. U principu, lečenje je usmereno na lečenje uzročnog poremećaja patološke boje urina. U slučajevima kada je uzrok dehidratacija, unos veće količine tečnosti je preporučeno. U situacijama kada je izmenjena boja urina izazvana unosom određene hrane, indikovano  je smanjenje unosa hrane koja dovodi do promene u boji mokraće.