Definicija

Bol u zglobu ručja lokalizovan je unutar zgloba, i često je izazvan uganućima ili frakturama nakon iznenadnih povreda. Može biti  uslovljen dugotrajnim problemima kao što su ponavljani stres, giht, artritis i sindrom karpalnog tunela.

Usled činjenice da postoje  mnogobrojni faktori koji vode nastanku bola u zglobu ručja, identifikacija tačnog uzroka može biti otežana. Ipak, precizna dijagnoza je od vitalnog značaja za adekvatan tretman.

 

Simptomi

Simptomi koji se odnose na bol u zglobu ručja  zavise od tačnog uzroka bola, kao i lokalizacije bolnog procesa zgloba. Simptomi mogu podrazumevati:

Osteoartritritični bol: Tup bol

Sindrom karpalnog tunela: bol, utrnulost, mravinjanje, otečeni prsti, poteškoće u formiranju pesnice

Giht: iznenadan oštar bol, otok ili crvenilo, topao zglob

 

Uzroci

Zglob ručja predstavlja kompleksan (složen) zglob, te bilo koja povreda zgloba ručja može usloviti nastanak bola i oštetiti funkciju ruke  i ručnog zgloba. Povrede ručnog zgloba podrazumevaju uganuća, prelome kostiju, tendinitis. Najčešći uzroci bola u zglobu ručja su:

Sindrom karpalnog tunela: stanje koje podrazumeva otok zgloba ručja te kompresijom nervusa medijanusa. Ovo stanje nastaje usled prekomerne upotrebe šake nakon repetitivnih pokreta kao što su kucanje, crtanje ili pisanje.

Iznenadni udarci: povrede koje uključuju pad ka napred na ispružen gornji ekstremitet (uganuća, istegnuća, frakture)

Osteoartritis: stanje koje podrazumeva slabljenje kostiju

Reumatodini artritis: poremećaj u kome  imuni sistem organizma napada sopstvena tkiva (najčešće uklučuje zglob ručja)

De Quervainovo oboljenje: repetitivna stresna povreda koja izaziva bol pri bazi palca

Ganglionarne ciste: nekancerozni nodusi koji se najčešće formiraju na tetivama  ili zglobovima ručja i doručja.

Kienbokovo oboljenje: stanje u kome je snabdevanje krvlju ka manjim kostima u ručju poremećeno.

 

Faktori rizika

Postoji nekoliko faktora koji mogu povećati rizik za nastanak bola u zglobu ručja i to su:

Učestvovanje u određenim sportovima kao što je kuglanje, gimnastika, tenis, golf ili snoubording

Bilo koja aktivnost koja podrazumeva ponavljane pokrete šake i može voditi povredi usled prekomerne povrede

Određena oboljenja ili stanja kao što su dijabetes, reumatoidni artritis i giht

 

Lečenje

Terapeutski pristupi lečenju povreda zgloba ručja tipično zavise od lokalizacije i stepena težine povrede, kao i opšteg zdravstvenog stanja individue i starosti.

Postoji nekoliko preporučenih terapeutskih opcija kod bola u ručnom zglobu:

Upotreba lekova tokom perioda bola: medikamenti koji se primenjuju u cilju redukcije bola u zglobu ručja kao i drugih udruženih simptoma.

Fizikalna terapija: vid terapije kojim se primenjuju specifične vežbe kreirane sa ciljem redukcije bola u zglobu i oštećenja tetiva.

Imobilizacija: nošenje gipsa ili udlage pomaže međusobno pripajanje koštanih fragmenata tokom njihovog srastanja

Kod težih slučajeva, hirurški pristup može biti neophodan. Primeri pidrazumevaju:

Sindrom karpalnog tunela: hirurška procedura koja podrazumeva otvaranje kanala u cilju smanjenja pritiska na nerv

Prelom kostiju: hirurška procedura koja podrazumeva spajanje fragmenata kostiju putem metalne žice

Reparacija tetiva ili ligament: hirurška procedura koja uključuje reparaciju tetiva ili ligamenata koji mogu biti presečeni

 

Prevencija

Iako ne postoji siguran način prevencije povreda zgloba ručja, postoji nekoliko preporuka koje mogu pomoći:

Ojačavanje kostiju adekvatnim unosom kalcijuma

Prevencija padova nošenjem adekvatne odeće

Upotreba zaštitne opreme tokom sportskih aktivnosti