Bolesti mrežnjače

 

Mrežnjača je tanak sloj tkiva sa unutrašnje strane zadnjeg očnog zida, na kojoj se nalaze milioni fotosenzitivnih ćelija i drugih nervnih završetaka koji primaju i organizuju vizuelnu informaciju. Mrežnjača zatim ovu informaciju šalje do mozga preko optičkog živca, što vam omogućava da vidite. Bolesti mrežnjače mogu da obuhvate područje mrežnjače koji omogućava centralni vid. Iako postoje neki zajednički simptomi i lečenja, svako od ovih oboljenja ima jedinstvene karakteristike. Cilj lečenja bolesti mrežnjače jeste u zaustavljanju napredovanja bolesti kako bi se sačuvao, unapredio ili povratio vid.

 

Simptomi

Treptanje svetla i plutajući predmeti mogu biti početni simptomi odignuća mrežnjače ili odvajanja mrežnjače koje prethodi njenom odignuću. Treptanje svetla uzrokovano je povlačenjem mrežnjače od strane staklastog tela, ili slabljenjem staklastog tela, što dovodi do njegovog udaranja u mrežnjaču. To treptanje svetla obično se opisuje kao treptanje slično munjama na spoljnim ivicama vidnog polja. Lebdeći predmeti uzrokovani su zgušnjavanjem staklastog tela i često ih pacijenti opisuju kao tačkice, mušice, dlačice. Oni često ne moraju biti povezani sa odvajanjem ili odignućem mrežnjače, i mogu samo da potiču od odvajanja staklastog tela od mrežnjače. Ovo stanje naziva se posteriorno odvajanje staklastog tela (eng. skr. PVD). Iako se PVD često javlja, obično se za pojavu ovog oboljenja ne povezuje odvajanje.

 

Uzroci

Studije su ukazale da je učestalost odignuća mrežnjače izazvane trzanjem mrežnjače relativno niska. Mnoga trzanja u mrežnjači ne dovedu do njenog odignuća. Pa ipak, otkriveni su mnogi faktori rizika koji dovode do odvajanja mrežnjače, među kojima su i neka oboljenja oka, operacija katarakte, i povreda oka. Odvajanje mrežnjače može da se javi u bilo kom uzrastu, ali je češće kod osoba starijih od 40 godina i starijih koji su izuzetno kratkovidi, kao i kod starijih osoba nakon operacije katarakte.