Bradikadija je poznata još i kao usporeni rad srca, gde srce ima manje od 60 otkucaja u minuti, za razliku od normalnog rada srca, gde srce kuca od 60 do 100 puta u minuti, kod odraslih osoba koje se odmaraju.

Bradikardija može biti ozbiljan problem kod osoba kod kojih srce ne pumpa dovoljnu kolišinu krvi bogate kiseonikom. Kod nekih ljudi, bradikardija ne izaziva nikakve simptome ni komplikacije.

Simptomi

Osobe koje imaju bradikardiju ne dobijaju dovoljne količine kiseonika u mozak i druge organe. Kao rezultat, oni mogu osetiti sledeće simptome:

Nesvesticu

Umor

Slabost

Padanje u nesvest

Zadihanost

Bolove u grudima

 

Uzroci

Bradikardija se javlja kada nešto prekine normalne električne impulse koji kontrolišu brzinu pumpanja krvi iz srca. Mnoge stvari mogu da izazovu loše funkcionisanje električnog sistema srca, uključujući:

Oštećenje tkiva srca usled bolesti srca ili zastoja

Oštećenje tkiva srca usled starenja

Visok krvni pritisak (hipertenzija)

Srčani poremećaj po rođenju (urođeni srčani poremećaj)

Komplikacije kod operacije srca

Upalne bolesti kao što su reumatska groznica ili lišaj

Visok procenat kalijuma u krvi (neuravnoteženost elektrolita)

Infekcija srčanog tkiva (miokarditis)

Povećani procenat gvožđa u organima (hemokromatoza)

Slabi električni impulsi u srcu (hipotiroidizam)

Ometanje disanja tokom spavanja (opstruktivna apnea kod spavanja)

Lekovi

Električni sistem srca

U suštini, dve vrste problema rezultiraju bradikardijom:

Poremećaji sinoatrijalnog čvora (SA čvor)

Poremećaji atrioventrikularnog čvora (AV čvor)

 

Sinoatrijalni čvor (SA čvor) se nalazi u desnoj pretkomori i kontroliše ritam srca. Atrioventrikularni čvor (AV čvor) pomaže u prenošenju signala do specijalizovane grupe ćelija koja se zove Hisov snop, gde ove ćelije onda prenose signal do leve grane koja služi levoj komori i desne grane koja služi desnoj komori. To onda signalizira komori da se sakupi i ispumpa krv, gde desna komora šalje u pluća krv koja nema dovoljno kiseonika, a leva komora šalje krv bogatu kiseonikom u telo. Bradikardija je ono što se javlja kada su ovi električni signali usporeni ili blokirani.

 

Problemi sa sinusnim čvorovima

Bradikardija se često javlja u sinusnim čvorovima. Slabo lupanje srca može se javiti usled_

Puštanja električnih impulsa slabijim tempom

Stopiranje ili nemogućnost izbacivanja normalnim tempom

Prekidanje električnog impulsa koji je blokiran ranoje, izazivajući sakupljanje pretkomora

Blokada srca (atrioventrikularna blokada)

Bradikardija se može javiti i zato što električni signali koji se šalju kroz pretkomore nisu prenešeni do komora, što izaziva blokadu srca. Te blokade srca se rangiraju u zavisnosti od toga gde je došao signal iz pretkomora na putu do glavnih srčanih šupljina gde se pumpa krv (komore).

Blokada srca prvog stepena: svi signali iz pretkomora stiđu do komora, ali je signal malo usporen. Blokada prvog stepena je blagi vid blokad i ne zahteva lečenje.

Blokada srca drugog tipa: nisu svi električni signali stigli do komora. neki otkucaji se preskaču, što dovodi do sporijeg i neregularnog ritma.

Blokada srca trećeg stepena (potpuna blokada): nijedan od električnih impulsa iz pretkomora stiže do komore. U ovom slučaju, Hisov snop i druga tkiva u komorama počinju da funkcionišu kao pejsmejker za komore. Rezultat je spor i ponekad nepouzdan električni impuls u komorama srca.

Blokada grana snopa: kada su električni signali blokirani blizu kraja njihovog puta. Ozbiljnost ove blokade zavisi od toga gde su i leva i desna grana zahvaćene i prisustvo drugih tipova blokada srca, kao i nivo oštećenja srčanog tkiva.

 

Komplikacije

Komplikacije nelečene bradikardije variraju u zavisnosti od toga koliko je spor rad srca i kakvu štetu može izazvati kod srčanog tkiva. Moguće komplikacije sporog rada srca su:

Česte nesvestice

Nemogućnost srca da pumpa dovoljno krvi (otkazivanje srca)

Iznenadni zastoj srca ili iznenadna smrt

 

Faktori rizika

Postoje mnogi faktori rizika povezani sa srčanim problemima. Neki od tih faktora su:

Starost: bradikardija je najčešća kod starijih ljudi sa srčanim problemima

Visok krvni pritisak

Pušenje

Prekomerna konzumacija alkohola

Upotreba droga

Psihološko ponašanje

 

Prevencija

Postoje mnogi efikasni načini da bi se sprečila bradikardija i smanjio rizik od dobijanja bolesti srca.

Neki od sledećih koraka se mogu preuzeti da bi se sprečili faktori rizika:

Redovno vežbanje

Zdrava ishrana, bogata voćem, povrćem, ili žitaricama

Održavanje zdrave težine

Držanje krvnog pritiska i holesterola pod kontrolom

Prestanak sa pušenjem

Umereni unos alkohola

Prestanak korišćenja droga

Kontrolisanje stresa i učenje tehnika sa eliminisanje istog

Često zakazivanje pregleda kod doktora i prijavljivanje bilo kog simptoma koji se pojavi.