Brahijalni pleksus predstavlja grupu nerava koji šalju impulse iz kičme ka regiji ramena, ruke i šake. Povrede brahijalnog pleksusa nastaju prilikom istezanja ovih nerava, njihovog međusobnog komprimovanja ili čak i kidanja nervnih vlakana kod najkomplikovanijih slučajeva. Postoje mnogobrojni uzroci ovih tipova povreda, od kojih su neki navedeni:

Lakše povrede brahijalnih pleksusa: ove vrste povreda poznate su kao ubodne ili opekotinske povrede i najčešće se javljaju kada individua dođe u kontakt sa sportovima kao što su fudbal ili košarka.

Povrede brahijalnog pleksusa kod novorođenčadi: ove vrste povreda najčešće se javljaju prilikom porođajnog akta

Teže povrede brahijalnog pleksusa: ovi vidovi povreda nastaju prilikom saobraćajnih nesreća u koje su uključena motorna vozila kao što su kola i motorcikli, kada nastupa oštećene pokreta i senzibiliteta ruke.

 

Simptomi

Znaci i simptomi povreda brahijalnih nerava mogu varirati u zavisnosti od težine povrede kod osobe kao i same lokalizacije povrede. Povreda gornjeg ekstremiteta najčešće je unilateralna.

 

Lakše povrede:

Osećaj utrnulosti i slabosti povređene ruke

Osećaj elektriciteta ili probadajućeg bola u nishodnom smeru ruke

 

Ozbiljnije povrede:

Ograničenje ili gubitak izvođenja pokreta određene muskulature šake, ruku ili ramena

Gubitak pokreta u ruci, uključujući rame i ruku

Oštar bol

 

Povrede brahijalnog pleksusa mogu izazvati trajnu slabost zahvaćenog ekstremiteta ili invalidnost. Medicinska nega je preporučena u slučaju pojave:

Rekurentnih manjih povreda brahijalnog pleksusa

Kompletne paralize gornjeg ekstremiteta nakon trauma

Bol u vratnoj kičmi

Simptomi u oba gornja ekstremiteta

Simptomi prisutni u gornjem i donjem ekstremitetu

 

Uzroci

Povrede brahijalnih nerava najčešće se javljaju prilikom oštećenja gornje grupe nerava koji grade brahijalni pleksus. Tom prilikom rame je komprimovano ka dole te se vrat isteže ka gore i od povređenog ramena. Donja grupa nerava najčešće je povređena prilikom pružanja gornjeg ekstremiteta iznad glave. Ove povrede mogu nastati na nekoliko načina što podrazumeva:

Kontaktne sportove kao što su fudbal i rvanje

Komplikovani porođaji (uklještenje u porođajnom kanalu)

Trauma prilikom motornih saobraćajnih nesreće, padova ili rana od vatrenog oružja

Parsonage-Turner sindrom: zapaljenski proces koji rezultuje paralizom (oduzetošću) određenih grupa mišića ruke

Rast nekanceroznih ili kanceroznih tumora

Radijacioni tretman

 

Faktori rizika

Faktori rizika za nastanak povreda brahijalnih nerava najčešće se javljaju prilikom učestvovanja u kontaktnim sportovima kao što su fudbal i rvanje, ili nakon učestvovanja u motornim trkama

 

Komplikacije

Tokom odeđenog vremenskog perioda i u zavisnosti od opšteg stanja individue, povrede brahijalnog pleksusa mogu se reparirati bez ikakvih posledica. Ipak, postoje određene povrede koje mogu izazvati nastanak privremenog ili trajnog oštećenja. One uključuju:

Ukočenost zglobova: poteškoće prilikom pomeranja ruke ili šake

Bol: rezultuje oštećenjem nerva

Gubitak senzibiliteta: ove osobe su u riziku od opekotina ili samopovreda

Mišićna atrofija: sporiji rast nerava može usloviti da regeneracija traje nekoliko godina nakon povrede tokom koje će usled ređih pokreta zahvaćenih mišića nastati njihova atrofija.

Trajna invalidnost: može rezultovati od prisustva slabosti u ruci, ramenu ili čak paralizi kompletnog gornjeg ekstremiteta.