De Kervenov tenosinovitis je bolno stanje koje zahvata ligamente ručnog zgloba na strani palca. Osobe starosti od 30 do 50 godina imaju veći rizik od pojave De Kervenovog sindroma od onih koji su mlađih godina. Stalna prekomerna upotreba ručnog zgloba se obično povezuje sa nastankom de Kervenovog sindroma. Stanje se može pojaviti postepeno ili naglo i može da dovede do izuzetno jakog bola i okraničenih pokreta ligamenata. Mnoge osobe imaju i otok, kao i teškoće prilikom hvatanja i stezanja predmeta. Ukoliko se bol poveća i onemogućava pokrete palca i zgloba, potrebno je da osoba zatraži lekarsku pomoć.

 

Simptomi

Među znacima i simptomima de Kervenovog tenosinovitisa su:

Otok ručnog zgloba

Osetljivost ručnog zgloba

Ukočenost i utrnulost palca ili ručnog zgloba

Ograničeni pokreti palca i ručnog zgloba

 

Uzroci

Iako tačan uzrok de Kervenovog tenosinovitisa nije poznat, svaka aktivnost koja se bazira na ponavljanju pokreta šake ili ručnog zgloba (baštovanstvo, igranje golfa, podizanje bebe, i slično) može da pogorša stanje i da ograniči pokretljivost ligamenata. Drugi uzroci de Kervenovog tenosinovitisa obuhvataju direktne povrede ručnog zgloba i tetiva, kao i zapaljenski artritis.

 

Faktori rizika

Faktori koji se povezuju sa povećanim rizikom od nastanka de Kervenovog sindroma su:

Ženski pol

Starosna dob iznad 40 godina

Trudnoća

Povreda ručnog zgloba

Artritis

Prekomerna upotreba ruke ili zgloba

 

Komplikacije

Ukoliko se de Kervenov sindrom ne leči, može doći do poteškoća u upotrebi šake, do ograničavanja njenog pokreta. Komplikacije koje mogu da nastupe nakon hirurškog lečenja de Kervenovog sindroma su:

Povreda nerva

Infekcija

Krvarenje

Ukočenost palca

Bol i utrnulost zadnje strane palca i šake

Ograničenost pokreta palca i ručnog zgloba

Ponovno javljanje sindroma

 

Prevencija

Evo i nekoliko preporuka kako sprečiti de Kervenov tenosinovitis, a to su:

Izbegavanje pokreta šake i ručnog zgloba koji se ponavljaju

Vežbe za palac, šaku i ručni zglob

Pravljenje pauzi i odmaranje kako bi se smanjio pritisak na zglobove

Izbegavanje podizanja teških predmeta.