Defekt Atrioventrikularnog kanala (poremećaj endokardijalnog jastuka ili atrioventrikularni septalni defekt) je kombinacija nekoliko nepravilnsoti na srcu koje se javljaju po rođenju (urođene anomalije). Javlja se kada postoji rupa između komora srca i izaziva probleme sa zaliscima koji regulišu protok krvi u srce.

Defekt atrioventrikularnog kanala dozvoljava da veća količina krvi dođe do pluća što izaziva preopterećenje i uvećanje srca.

Kako se često povezuje sa Daunovim sindromom, defekt atrioventrikularniog kanala, ako se ne leči, može izazvati zastoj srca i visok krvni pritisak u plućima. Kako bi se otklonio ovaj defekt, doktori često predlažu operaciju u prvoj godini života kako bi se zatvorila rupa i rekonstruisali zalisci.

 

Simptomi

Dva najčešća tipa defekta atrioventrikularnog kanala su: parcijalni defekt atrioventrikularniog kanala i potpuni defekt atrioventrikularniog kanala. Parcijalni uključuje samo gornje komore srca. Potpuni omogućava da krv putuje slobodno među komorama srca. U oba slučaja, višak krvi cirkuliše u plućima.

Simptomi potpunog defekta atrioventrikularnog kanala javljaju se u prvih nekoliko nedelja života. Oni uključuju: teškoće prilikom disanja (dispnea), gubitak apetita, nemogućnost dobijanja kilograma i plava boja usana i kože (cijanoza)

Simptomi parcijalnog defekta atrioventrikularnog kanala mogu da se ne pojave do rane zrelosti. Kada se jave, simptomi mogu biti povezani sa komplikacijama koje se javljaju kao rezultat defekta, i mogu uključiti: abnormalno lupanje srca (aritmija), probleme sa srčanim zaliscima, zastoj srca i visok krvni pritisak u plućima (plućna hipertenzija).

 

Uzroci

Defekt atrioventrikularnog kanala se javlja tokom fetalnog razvoja kada se bebino srce razvija. Neki faktori, kao što je Daunov sindrom, mogu povećati rizik od defekta atrioventrikularnog kanala, mada je u većini slučajeva razlog nepoznat.

Faktori rizika

Nekoliko faktora mogu povećati rizik od urođene srčane mane, uključujući:

Daunov sindrom, genetsko stanje koje se javlja zbog dodatnog 21og hromozoma.

Boginje Rubela ili neka druga virusna bolest tokom rane trudnoće.

Nasleđivanje urođene mane srca od roditelja

Korišćenje alkohola tokom trudnoće.

Dijabetes tokom trudnoće

Neke vrste lekova tokom trudnoće

 

Komplikacije

Moguće komplikacije uključuju

Uvećanje srca

Zastoj srca

Visok krvni pritisak u plućima (plućna hipertenzija)

Pneumonia

 

Terapija veoma mnogo pomaže kod dece sa ovim defektom, ali kasnije tokom života čak i neki pacijenti koji su imali korektivnu operaciju mogu imati rizik od sledećih stanja:

Srčani zalisci koji cure (regurgitacija)

Suženje srčanih zalistaka (stenoza)

Abnormalnosti srčanog ritma (aritmije)

Disajni problemi povezani sa povredom pluća (plućna vaskularna bolest)

Česti simptomi ovih komplikacija uključuju zadihanost, umor i ubrzani rad srca, treperenje srca, između ostalog. U nekim slučajevima, kao što je srčanmi zalistak koji curi, moguća je i dodatna operacija.

 

Prevencija

U većini slučajeva, defekt atrioventrikularnog kanala ne može biti sprečen. Konsultovanje sa savetnikom i  sa kardiologom se predlaže pre začeća.