Devijacija septuma nastaje kada se tanak zid (nazalni septum) između nozdrva dislocira jednostrano (na jednu stranu). U većini slučajeva, nazalni septum dislocira se ili devira usled čega se sužava nazalni prolaz.

Težak stepen deviranog septum može usloviti opstrukciju jedne strane nosa i redukovati količinu dostupnog kiseonika što izaziva otežano disanje.

Nazalna opstrukcija može nastati usled prisustva deviranog septum, oticanja okolnog tkiva nosne regije. Nazalna opstrukcija može se lečiti primenom određenih medikamenata u cilju proširenja nosnog hodnika, ali je u najvećem broju slučajeva operativni zahvat neophodan.

 

Simptomi

Većina deformiteta septuma je asimptomatksa; ipak, u određenim slučajevima, septalni deformiteti mogu izazvati nastanak sledećih  simptoma:

Opstrukciju jedne ili obe nozdrve: otežano disanje, najizraženije tokom infekcija gornjih respiratornih puteva ili alergija:

Krvarenje iz nosa: može rezultovati usled suvih površina nazalnog septum.

Facijalni bol: ozbiljne devijacije septum koje ukazuju na povezanost unutrašnje površine nozne pregrade

Glasno disanje tokom sna

Pretežno spavanje na jednoj strain tela: u cilju postizanja optimalnijeg nazalnog disanja  tokom noći.

Uzroci

Mogući uzroci devijacije septuma:

Razvojni (kongentialni) devirani septum

Povreda nosa (najčešće se javlja tokom kontaktni sportova, aktivne igre, saobračajnih udesa)

Proces fiziološkog starenja može zahvatiti nazalne structure, dovesti do pogoršanja devijacije septum tokom vremena. Takođe, promene u stepenu otoka nazalnog tkiva, usled nastanka rinitisa ili rinosinuzitisa može pogoršati stepen suženja nazalnog prolaza usled devikacije septum što rezultuje nazalnom opstrukcijom.

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak devijacije septum uključuju:

Kontaktna sportive

Voženje motorizovanih sredstava bez vezivanja pojasa

Kompliakcije

Teži stepen deviranog septum izaziva nazalnu opstrukciju koja vodi sledećim komplikacijama:

Suva usta (usled hroničnog disanja na usta)

Pritisak ili kongestija nazalnog prolaza

Poremečaj sna (usled otežanog disanja kroz nos)

Prevencija

Povrede nosa koje mogu izazvati devirani septum mogu se prevenirati:

Nošenjem kaciga tokom kontaktnih sportova

Nošenje pojasa i kaciga tokom vožnje motorizovanih sredstava (automobili, motocikli itd.)