Dijabetesna nefropatija ili dijabetesno oboljenje bubrega jeste komplikacija koja se javlja kod dijabetesa tipa 1 ili tipa 2, a koja je uzrokovana oštećenjem bubrega. Oštećenje ili zakrčenje krvnih sudova unutar bubrega dovodi do bubrežne insuficijencije ili do trajnog oštećenja bubrega. Praćenje i kontrola funkcije bubrega od suštinskog je značaja u sprečavaju pogoršavanja dijabetesne nefropatije i smanjenja rizika od srčanih bolesti ili srčane insuficijencije.

 

Simptomi

Među znakove i simptome dijabetesne nefropatije ubrajaju se:

Umor

Glavobolja

Mučnina i povraćanje

Krv u mokraći

Svrab kože

Gubitak apetita

Otok nogu, skočnih zglobova ili šaka

Često štucanje

 

Uzroci

Uzroci dijabetesne nefropatije mogu da se povežu sa malim bubrežnim jedinicama zvanim nefroni. U ovim delovima bubrega dolazi do prečišćavanja krvi, iz organizma se odstranjuju štetne materije, i kontroliše se balans tečnosti. Kod osoba sa dijabetesom, ovi nefroni počnu da slave i dolazi do njihovog curenja što izaziva oštećenje bubrega. Dijaliza ili transplantacija bubrega može da bude potrebna ukoliko se javi ova komplikacija. Dijabetesna nefropatija je pod direktnim uticajem hipertenzije (visokog krvnog pritiska), a zbog razloga koje naučnici još nisu uspeli da dokuče, oštećenje bubrega javlja se samo kod nekih osoba obolelih od dijabetesa.

 

Faktori rizika

Osobe koje su sklonije nastanku oštećenja bubrega su one koje imaju:

Dijabetes tipa 1

Nekontrolisani nivo šećera u krvi

Visok krvni pritisak

Visok holesterol

Probleme sa pušenjem

Nasleđene zdravstvene probleme (dijabetes ili neku bolest bubrega)

Afričko-američko, meksičko-američko ili indijansko poreklo

 

Komplikacije

Glavna komplikacija dijabetesne nefropatije jeste uznapredovala bolest bubrega koja se naziva hroničnom bolešću bubrega. Ova bolest može da napreduje još dalje i da dovede do potpunog otkazivanja bubrega. Još neke komplikacije koje mogu da potiču od dijabetesne nefropatije su:

Slepilo

Oštećenje nerava

Šlog ili srčani udar

 

Prevencija

Nekoliko preporuka za sprečavanje dijabetesne nefropatije obuhvataju:

Praćenje i kontrola nivoa šećera u krvi sa ciljanim rasponom

Držanje krvnog pritiska pod kontrolom

Zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost

Ograničen unos proteina

Ograničen unos soli

Prestanak pušenja.