Dislokacija predstavlja povredu zgloba i pripadajućih struktura. Pod zglobom se podrazumeva spoj dve kosti, te u slučaju dislokacije nastaje izmicanje zglobnih struktura iz fiziološkog položaja. Dislokacija predstavlja bolnu povredu koja privremeno imobiliše zglob (onemogućava pokrete).

Dislokacija se najčešće javlja u zglobu ramena i prstiju. Druga predilekciona mesta za nastanak dislokacije predstavljaju lakat, koleno i kukovi. Nastala dislokacija zahteva neodložnu medicinsku intervenciju u cilju redukcije fiziološkog položaja zglobnih površina.

Kod najvećeg broja pacijenata sa dislokacionom povredom, povratak svakodnevnim životnim aktivnostima moguć je nakon nekoliko nedelja primene fizikalne terapije i adekvatnog lečenja. Ipak, određeni zglobovi mogu pokazivati sklonost ka učestalim, ponavljanim dislokacijama.

 

Simptomi

Simptomi usled dislokacije zglobnih struktura podrazumevaju:

Vidljivo deformisan zglob

Otečen ili hematomatozan glob

Intenzivan bol u predelu zgloba

Imobilizacija afeciranog zgloba

Osećaj mravinjanja ili oduzetosti ispod ili blizu povrede

 

Uzroci

Dislokacione povrede zglobova nastaju u kontaktnim sportovima koji uključuju fudbal, gimnastiku kao i skijanje nizbrdo. Predilekciono mesto dislokacije kod košarkaša i fudbalera predstavljaju zglobove prstiju i ručja usled udara lopte, terena ili protivničkog igrača. Dodatni uzroci dislokacije mogu biti jači udarac u predeo zgloba tokom motorne nezgode ili prilikom pada na ispruženu ruku.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak dislokacije zgloba podrazumevaju:

Podložnost padovima

Nasledne faktore ( slabiji kvalitet ligamenata ili sklonost povredi)

Fizička aktivnost

Saobraćajne nezgode

Komplikacije

Komplikacije dislokacije zgloba podrazumevaju:

Prekidanje mišićnih vlakana, ligamenata  i tetiva koje ojačavaju povređeni zglob

Oštećenje nervnih ili krvnih sudova u neposrednoj regiji zgloba

Sklonost ponavljanim povredama u slučaju težih dislokacija ili ponavaljanih dislokacija

Nastanak artritisa povređenog zgloba

Hirurški tretman može biti neophodan u slučaju istegnuća pripadajućih tetiva ili oštećenja regionalnih krvnih sudova.

 

Prevencija

Sledeće mere mogu biti od pomoći u cilju preveniranja dislokacije:

Mere predostrožnosti u cilju izbegavanja padova

Zaštitna oprema tokom kontaktnih sportova ili sportova koji uključuju moguće padove

Izbegavanje recidivantnih dislokacija putem vežbi jačanja i stabilizacije