Laparoskopska renalna krioablacija je najmanje agresivan i veoma efikasan pristup u lečenju malih tumora bubrega. Ovaj metod lečenja pokazao je dugotrajne rezultate kod pacijenata lečenih od raka bubrežnih ćelija. Ovo istraživanje sproveo je profesor Đorđo Guaconi, načenik klinike za Urologiju, zajedno sa dva doktora iz njegovog tima – Dr Bufi Nikolom i Dr Laceri Masimom.

 

Šta je laparoskopska renalna krioablacija?

Laparoskopska renalna krioablacija je hirurška tehnika kojom se smrzavaju i uništavaju mali bubrežni tumori, koji se tom prilikom pretvaraju u ožiljno tkvio.  

 

Šta je cilj studije o laparoskopskoj renalnoj krioablaciji? 

Uprkos činjenici da je prethodnih godina objavljeno nekoliko studija na tu temu, dugotrajni onkološki rezultati bili su oskudni. Studija koju su vodili professor Guaconi, dr Bufi i dr Laceri obuhvatila je prijem i praćenje oko 200 pacijenata. Svakom pacijentu omogućen je nastavak tretmana u periodu od 4 do 10 godina. Time su bile su potvrđene početne pretpostavke profesora Guaconija i njegovog tima u vezi sa dugotrajnim efektom koji je ovaj pristup imao na pacijente.

 

Koji su aspekti bili dokazani tokom studije sprovedene od strane Humanitas urologa?

U samu studiju je bilo uključeno oko 200 pacijenata (svaki od njih bio je praćen u periodu od 4 do 10 godina), prosečne starosne dobi 66 godina i sa malim tumorima bubrega veličine do 4 cm. “Pratili smo stopu smrtnosti – objačnjava dr Bufi – i pokušali smo da otkrijemo da li su smrtni slučajevi bili povezani sa ovom bolešću ili nekim drugim uzrocima. Ustanovili smo stopu smrtnost od raka (CSM, odnosno Cancer Specific Mortality – Specifična stopa smrtnosti od raka) i razdvojili je od stope smrtnosti vezane za ostale uzroke (ACM – Stopa smrtnosti vezana za ostale uzroke). Otkrili smo da je kod ACM stepen preživaljvanja iznosio 95%, odnosno 61% za period 5 i 10 godina. Procenat CSM stope preživljavanja, međutim, iznosio je 100%. Ovim smo dokazali da nijedan pacijent nije izgubio život zbog raka bubrežnih ćelija.”