Odsustvo sperme u ejakulatu ne znači da se ona uopšte ne produkuje. U slučaju azospermije, cripto-azospermije, nekrozospermije, i anejakulacije, sperma se može naći na drugim mestima u telu, kao naprimer u testisima ili pasemeniku. Korišćenjem savremenih tehika mikroskopske količine sperme mogu se detektovati i u drugim delovima tela. Neke od tih tehinka omogućavaju sperme iz testisa (TEFNA, TESE, microTESE), dok druge omogućavaju vraćanje sperme iz pasemenika (PESA, MESA).

 

Koje su glavne tehnike za uklanjanje sperme?

 

 • Testicular Ekstrakcija Sperme – TESE
 • Mikrohiruška Ekstrakcija Sperme iz Testisa – microTESE
 • Mikrohirurška Epididmalna Aspiraicija Sperme – MESA
 • Perkutalna Epididmalna Aspiracija Sperme – PESA

 

TESE, MESA, I microTESE predstavljaju hirurške procedure, dok su TEFNA i PESA procedure koje se vrše aspiracijom.

 

Naročito je bitno napomenuti sledeće:

 

 • PESA i MESA procedure primenjuju malo drugačiju tehiniku sakupljanja sperme iz pasemenika (pasemenik je cev koja je povezana sa testisom)
 • TESA procedura uzima uzorak kože testisa koja se šalje na analizu
 • TESE procedura uključuje biopsiju tkiva testisa, kao i vađenje sperme iz malog dela tkiva testisa koje se odstranjuje hirurškim putem. TESE se može izvesti pod lokalnom anestezijom, lokoalnoregionalnom ili dubokom sedacijom. Hirurg uklanja tkivo koje pokriva testise (tunica albuginea) i uzima deo tubule seminiferije veličine košpice narandže. Deo tkiva koji je izvađen stavlja se u sterilnu epruvetu, i šalje se na dalje analize u kojima će se iz uzorka tkiva izvadidi sperma. U jednom testisu se može izvršiti više od jednog sakupljanja. U Humanitas centru redovno se obavljaju histološki pregledi koji omogućavaju davanje tačne dijagnoze azospermije. Ovi pregledi takođe sprečavaju i stvaranje raka.
 • PREDNOSTI: Ova tehnika koristi se u svim oblicima azospermije, kao i u neopstruktivnoj azospermiji. Ova procedura omogućava brz oporavak kao i očuvanje najveće količine sperme
 • MANE: Ova hirurška procedura obavlja se u bolnici i zahteva postoperativnu hospitalizaciju u trajanju od minumum 24 sata.

 

Kako se razlikuje uzimanje uzoraka kod različitih vrsta neplodnosti?

Kod nekrozospermije, sperma je prisutna kada osoba ejakulira, ali nije vitalna i ne može biti korišćena za asistiranu reprodukcijsku tehniku. U ovakvim slučajevima jedini način da dobijete održivu spermu je direktno iz testisa.

 

U slučaju anejakulacije i drugih oboljenja i stanja poput mladalačkog dijabetesa i sistemskih neuroloških problema koji su nastali kao posledica malignacija na karlici, sperma se sakuplja iz gonada.

 

Procenti uspeha tretmana

 

Kod opstruktivne azospermije (OA), kripto-opstruktivne azospermije, nekrozospermije i anejakulacije stopa oporavka sperme ima procenat uspešnosti blizu 100% za ICSI. Kod neopstruktivne azospermije (NOA), kao i kod kripto-azospermije stopa uspešnosti procedure iznosti 50%. Kod lečenja neplodnosti, sperma se vadi pre nego što se kod ženskog partnera radi stimulacija jajnika. Krioprezervacijom sperme omogućava se brže i efikasnije lečenje neplodnosti jer se izbegava davanje nepotrebnih hormonskih terapija ženi ukoliko u testisima nema dovoljno sperme.

U periodu između 2003. i 2011. godine u Humanitas Centru za Plodnost urađeno je ukupno 1142 testova. Testovi koji su rađeni pri humanitas centru dali su rezultate koji su u skladu sa rezultatima dobijenim u nekim od najboljih internacionalnih centara.

 

Stopa povraćaja sperme kod pacijenata sa neopstruktivnom azospermijom znatno je veća ukoliko je procedura obavljena u Humanitas Centru za Plodnost nego u drugim centrima za lečenje neplodnosti. Ovi podaci sakupljeni su iz 24 različite kliničke studije, i govore o uspešnosti rada Humanitas centra (Donoso et al., 2007 – Humanitas 381/654 vs 24 clinical studies from Pubmed 909/1838, p = 0.0001).

 

 

Cause No withdrawals Positive samples (%) Withdrawals negative (%)
Necrozoospermia

+

Anejaculation

208 208 (100%) 0
NOA 654 381 (58.2%) 273 (41.8%)
OA 280 279 (99.6%) 1 (0.4%)

 

 

 

Informacije o hospitalizaciji pacijenata:

 

Šta uraditi pre prijema?

Pacijentima koji dolaze na proceduru ekstrakcije sperme lekar će objasniti kako da se pripreme za dolazak u bolnicu. Pacijentima se savetuje da:

 

 • Depilaciju regije oko testisa obave na dan operacije, odnosno tokom jutra prijema, i to bez primene gela za otklanjanje dlaka
 • Brijanjem uklone dlake na levom listu
 • Dan pred operaciju ne konzumiraju nikakvu hranu, a nakon ponoći pre opracije ne unose ni vodu

 

Šta uraditi posle otpusta?

 

U zavisnosti od toga u kakvom se stanju nađe pacijent, lekar i dežurne sestre posavetovaće ga kako da nastavi postoperativni oporavak kod kuće. U najvećem broju slučajeva pacijenti dobijaju sledeća uputstva:

 

 • Pacijent nakon procedure nije u stanju da upravlja motornim vozilom, te je neophodno da ga nakon operacije sačeka pratilac koji će ga bezbedno odvesti kući
 • Pacijent će 5 dana nakon operacije uzimati antibiotike
 • Pacijent po potrebi može uzimati analgetike koje prepiše lekar
 • Pacijent se treba uzdržavati od fizičkih i sportskih aktivnosti 10 dana
 • Pacijent treba da apstinira od seksualnih odnosa 10 dana
 • Pacijent ne sme plivati dok se ne skinu šavovi
 • Pacijent mora doći na kontrolni pregled 10 dana nakon operacije