Kod eozinofilnog ezofagitisa, dolazi do nakupljanja belih krvnih ćelija (eozinofila) u epitelu ezofagusa. Ove ankupine reaguju na hranu, alergene ili želudačni refluks i mogu dovesti do zapaljenja ili oštećenja ezofagealnog tkiva.

Oštećeno ezofagealno tkivo onemogućava adekvatno gutanje ili dovodi do zastoja hrane prilikom gutanja.

Eozinofilni ezofagitis je hronično oboljenje imunog sistema. Smatra se glavnim uzorkom oboljenja digestivnog sistema.

 

Simptomi

Simptomi eozinofilnog ezofagitisa kod odraslih uključuju:

Otežano gutanje (disfagiju)

Impakciju (zastoj) hrane

Bol u grudima (centralno lokalizovan) koje ne reaguje na antacide

Trajni osećaj pečenja u grudima

Bol u gornjim partijama abdomena

Bez poboljšanja na medicinski tretman gastroezofagealne bolesti

Simptomi kod dece uključuju:

Otežano hranjenje

Povraćanje

Abdominalni bol

Otežano gutanje (disfagiju)

Impakciju hrane

Nereagovanje na GERD medicinsku terapiju

Zastoj u napredovanju (loš rast, malnutricija, gubitak telesne težine).

 

Uzroci

Eozinofilni  ezofagitis jeste alergijska reakcija u kojoj želije koje oivičavaju ezofagus reaguju na alergene kao što su hrana ili polen.

Eozinofili predstavljaju normalan tip belih krvnih ćelija koje su prisutne u digestivnom traktu, dok su kod eozinofilnog ezofagitisa umnožene u ezofagusu.

Eozinofili produkuju protein koji izaziva inflamaciju ezofagealnog tkiva, koje vodi u sužavanje, oživljavanje i formiranje ekscesivnog fibroznog tkiva u ćelijama ezofagusa.

Osobe sa eozinofilnim ezofagitisom mogu takođe biti alergične na hranu, faktore spoljašnje sredine, astmu, atopijski dermatitis i hronična respiratorna oboljenja.

 

Faktori rizika

Faktori rizika za eozinofilni ezofagitis uključuju:

Klimatski: hladna ili suva klima

Sezona: najčešće između proleća i jeseni

Pol: češće kod osoba muškog pola

Porodična istorija: članovi porodice sa pozitivnom anamnezom povećavaju rizik za nastanak ovog oboljenja

Alergije i astma

Starost: oboljenje dečijeg doba, ali je sve češće kod starijih osoba takođe.

 

Komplikacije

Eozinofilni ezofagitis može usloviti nastanak sledećih komplikacija:

Stvaranje ožiljnog tkiva i suženje ezofagusa

Oštećenje ezofagusa (cepanje ili perforacija ezofagealnog epitelnog tkiva)